Risicoanalyse stralingsbescherming

Risicoanalyse stralingsbescherming:

  • is bedoeld om de risico's te identificeren waaraan werknemers tijdens hun werk kunnen worden blootgesteld, deze risico's en het daaruit voortvloeiende gevaar te karakteriseren en maatregelen in te voeren om de risico’s terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau.
  • moet door de deskundige erkend in de fysische controle goedgekeurd worden.
  • is nodig voor het kunnen bepalen van:
    • het aantal en de beschikbaarheid van de agenten voor de stralingsbescherming ;
    • het passende programma voor dosimetrisch toezicht (indien blijkt uit de risicoanalyse dat er beroepshalve blootgestelde werknemers zijn);
    • de nodige beschermingsmiddelen (met inbegrip van de werkprocedures)

 

Laatst aangepast op: 20/02/2024