Opleiding en permanente vorming - humane geneeskunde (RX)

Interne dienst voor fysische controle

Hoofd van interne dienst voor fysische controle & agent voor de stralingsbescherming 8u* 1u/ jaar**

*De inhoud van de te volgen theoretische basisopleiding dient vooraf door de deskundige erkend in de fysische controle te worden goedgekeurd. Hierbij wordt rekening gehouden met reeds gevolgde relevante opleidingen. Een bewijs van deelname aan en een geslaagde voltooiing van de opleiding moet kunnen voorgelegd worden.

**Deze vorming is bedoeld om de toegewezen taken goed te kunnen uitvoeren en omvat:   

  • het vergezellen van de deskundige erkend in de fysische controle tijdens zijn bezoeken.

    Het actief meevolgen van het evaluatiebezoek van de deskundige erkend in de fysische controle en het daaraan gekoppelde overleg is een belangrijk onderdeel van deze vorming. Op dat moment worden antwoorden bekomen op specifieke vragen en bij problemen bij de uitoefening van taken, alsook feedback op werk in het kader van de fysische controle. Ook wordt de evaluatie van de stralingsbescherming in de praktijken de uit te voeren/op te volgen acties besproken.
     
  • het opvolgen van de relevante reglementaire wijzigingen, het deelnemen aan het aanpassen van de eigen werkwijzen en procedures en het organiseren of deelnemen aan  ervaringsfeedback.

    Het hoofd van de interne dienst voor fysische controle en de agenten voor de stralingsbescherming moeten zich op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in de relevante reglementering en ook op de hoogte blijven van eventuele interne evoluties van de handelingen of toestellen. Dit om de passende wijzigingen en verbeteringen in de werkprocedures en manier van werken te kunnen voorstellen. Zij worden immers geacht actief deel te nemen aan de evolutie van de eigen werkprocedures. Het deel met betrekking tot de regelgeving kan gevolgd worden bij vormingsinstituten, via congressen, bijscholingen, e-learnings, webinars, … of via uw erkende instelling voor fysische controle

Het is belangrijk dat deze vorming relevant en permanent is en er overleg is met de deskundige erkend in de fysische controle; zijn effectieve tijdsduur op jaar basis is hieraan ondergeschikt.

De keuze van aanpak en organisatie van deze permante vorming ligt bij de exploitant.

De taak van de deskundige erkend in de fysische controle is het goedkeuren van het voorstel van aanpak/inhoud van het vormingsprogramma en nadien verifiëren of het programma als dusdanig ook uitgevoerd wordt.

Opgelet: deze permanente vorming is niet dezelfde als de jaarlijkse informatie voor het personeel dat kan worden blootgesteld aan ioniserende stralingen.

 

Laatst aangepast op: 20/02/2024