Interne Dienst voor Fysische Controle (IDFC) in de humane geneeskunde (RX)

De Interne Dienst voor Fysische Controle (IDFC) is samengesteld uit: 

 • een hoofd van de IDFC :
  • zorgt ervoor dat de toegewezen taken daadwerkelijk worden uitgevoerd in  alle exploitatiezetels van de exploitant;
  • kan ook agent voor de stralingsbescherming zijn.
    
 • één of meerdere agent(en) voor de stralingsbescherming (ASB):
  • voeren de frequente en systematische fysische controletaken uit op basis van door de deskundige erkend in de fysische controle goedgekeurde procedures;
  • hun aantal per exploitatiezetel wordt bepaald op basis van een risicoanalyse die werd goedgekeurd door een deskundige erkend in de fysische controle;
  • mogen aangeduid zijn voor meerdere kabinetten van de exploitant. Het is hierbij belangrijk dat de agent regelmatig in deze kabinetten aanwezig is tijdens het uitvoeren van de röntgenopnamen. Als aanwezigheidsrichtlijn wordt minstens 1 dag per week gehanteerd.

De uitvoering van specifieke fysische controletaken en de periodieke evaluatiebezoeken gebeurt door een deskundige erkend in de fysische controle van een erkende instelling voor fysische controle

De organisatie (wie doet wat ?) en de namen van de interne leden van de IDFC moet beschreven worden in een document dat door de deskundige erkend in de fysische controle wordt goedgekeurd.

De aanduiding van hoofd van de IDFC en ASB gebeurt door de exploitant onder zijn personeelsleden. Het is hierbij belangrijk dat deze rollen worden toegewezen aan gemotiveerde personeelsleden die bovendien vertrouwd zijn met de handeling met betrekking tot ioniserende stralingen en regelmatig in praktijk aanwezig zijn. Heeft de exploitant deze niet, dan neemt de zaakvoerder of een vertegenwoordiger van de exploiterende onderneming deze beide functies op.

Ingeval geen van de vertegenwoordigers vertrouwd is met de handelingen bij het gebruik van ioniserende stralingen en/of nooit in de praktijk aanwezig is (vb. bij verhuring van de praktijk aan een zelfstandige arts) kan het aanduiden van de “zelfstandige arts” als  vertegenwoordiger van de exploiterende onderneming een mogelijke oplossing zijn. In dit geval kan het noodzakelijk zijn om, naargelang de inhoud van de bestaande statuten en rechtsvorm, de statuten van de onderneming aan te passen. De statuten of onderhandse akte/overeenkomst moeten vermelden wie de vennootschap mag vertegenwoordigen voor handelingen die gesteld worden met toepassing van de wetgeving inzake ioniserende stralingen.

Hieronder vindt u een leidraad om u hierbij te helpen:

 

 

 

Laatst aangepast op: 20/02/2024