Overslaan en naar de inhoud gaan

Documenten en procedures (Humane geneeskunde - RX)

Documenten en procedures (Humane geneeskunde - RX)

Ik kan de volgende documenten voorleggen :

 • de oprichtings- en exploitatievergunning voor elk kabinet en mobiele installatie;
 • de verslagen betreffende de gunstige oplevering van (een) installatie(s);
 • de verslagen van de evaluatiebezoeken van de deskundige erkend in de fysische controle;
 • de verslagen van de evaluatiebezoeken en interventies van de deskundige erkend in de medische stralingsfysica;
 • de persoonlijke vergunningen van de artsen;
 • bewijs van de gevolgde basisopleiding en permanente vorming van de gemachtigden;
 • een inventaris van de in de praktijk aanwezige toestellen (al dan niet in gebruik);
 • de risicoanalyse m.b.t. stralingsbescherming, goedgekeurd door de deskundige erkend in de fysische controle;
 • het document met de beschrijving van de organisatie van de Interne Dienst voor Fysische Controle en de taken van de exploitant, het diensthoofd en de agent(en) voor de stralingsbescherming;
 • het document met de beschrijving van de organisatie van de medische stralingsfysica
 • indien van toepassing: het document met de beschrijving van de interne dienst voor medische stralingsfysica;
 • de procedures betreffende de patiëntdosimetrie, waarin de ontwikkeling, de validatie en de overdracht van de dosisresultaten en het gebruik van het diagnostisch referentie niveau beschreven wordt;
 • verslagen van klinische audits van de praktijk;
 • de procedure betreffende de registratie en behandeling van incidenten die hebben geleid of zouden kunnen leiden tot een accidentele of onbedoelde blootstelling aan ioniserende straling.
 • Indien van toepassing: alle documenten betreffende optimalisatie;
 • de werkprocedures/instructies, goedgekeurd door de deskundige erkend voor fysische controle, met betrekking tot het volgende:
  • gebruik van röntgentoestellen;
  • beheer van de wijzigingen;
  • controle en gebruik van beschermings- en veiligheidsmiddelen;
  • beheer van significante gebeurtenissen;
  • indien van toepassing, het beheer van de dosimeters en de dosimetrieresultaten.
  • Opmerkingen: 
   • allen mogen worden gebundeld in 1 document.
   • geven een antwoord op “Wie doet Wat, Wanneer, Hoe (en waarschuwt Wie)?” voor de verschillende taken.

 

 

Laatst aangepast op: 
06/10/2023