Formulieren

Aanvraagformulieren voor registratie en vergunningen

Meldings- en rapporteringsformulieren

De gegevens die worden verzameld om aanvragen te behandelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn, nl. het KB van 24 maart 2009 betreffende de invoer, doorvoer en uitvoer van radioactieve stoffen. 
Het doel van deze procedure is het bekomen van een registratie of vergunning voor de invoer, doorvoer of uitvoer van radioactieve stoffen. Deze gegevens worden enkel op het FANC verwerkt en worden bewaard overeenkomstig de archiefwet, en na het verstrijken van de bewaringstermijnen beschreven in de archiefselectielijst van het FANC. Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.

 

Laatst aangepast op: 03/06/2022