Wijziging vergunning IIA

Zoals vermeld in artikel 12 van het ARBIS moet elk ontwerp van wijziging deel uit maken van een impactanalyse..
Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft richtlijnen opgesteld om het proces wijzigingen praktisch te kunnen implementeren:

Het statuut van wijziging wordt voorgesteld door de exploitant en de overeenkomstige aangifte kan ingediend worden.
Gelieve gebruik te maken van onderstaande formulieren overeenkomstig uw voortel van indeling.

Een aangifte van wijziging kan elektronisch overgemaakt worden aan meldpunt@fanc.fgov.be of verstuurd worden naar:

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Departement Inrichtingen en Afval
Dienst Industriële Inrichtingen
Markiesstraat 1, bus 6A
1000 Brussel

Indien het FANC akkoord gaat met de voorgestelde indeling en aangifte zal de wijziging verder behandeld kunnen worden.

Indien er onduidelijkheid of discussie bestaat over de indeling, dient de wijziging te worden aangegeven als een niet-belangrijke wijziging.

 

Laatst aangepast op: 20/09/2022