Lijst huidige erkende deskundigen

De toekenning of verlenging van erkenningen van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse I en II moeten bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.

Daarnaast publiceert het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) ook een lijst met namen van de erkende deskundigen en de einddatum van hun erkenning op de FANC website.
Deze lijst wordt op maandelijkse basis bijgewerkt.

De gegevens die worden gepubliceerd in het kader van deze vergunningen of erkenningen, worden gepubliceerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen) en bij afwezigheid van een wettelijke bepaling enkel mits toestemming van de persoon zelf.  Het doel van deze publicatie is om te informeren over de vergunde of erkende specialisten. De gegevens worden vernietigd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en worden van deze lijst verwijderd bij het einde van de vergunning/erkenning of bij het intrekken van de toestemming. Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.

 

Laatst aangepast op: 02/02/2024