Overslaan en naar de inhoud gaan

Erkenningsvoorwaarden

Erkenningsvoorwaarden

De deskundigen die werken op de dienst voor fysische controle van een inrichting of die werken voor een erkende instelling of Bel V dienen te beschikken over een erkenning die door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) verleend wordt (artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001). Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen:

  • Deskundigen erkend in de fysische controle van klasse I: deskundigen met dit type erkenning zijn zij die de dienst voor fysische controle kunnen leiden van inrichtingen van klasse I, II of III, van voertuigen met kernaandrijving of zij die controlebezoeken afleggen in deze inrichtingen, voertuigen met kernaandrijving.
     
  • Deskundige erkend in de fysische controle van klasse II: deskundigen met dit type erkenning zijn zij die de dienst voor fysische controle kunnen leiden van inrichtingen van klasse II, of III of zij die controlebezoeken afleggen in deze inrichtingen of bij deze vervoeroperaties.
     
  • Deskundigen erkend in de fysische controle van klasse T1: deskundigen met dit type erkenning zijn zij die de specifieke taken met betrekking tot de fysische controle in bedrijven, erkend voor het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 (welke zijn gekarakteriseerd als splijtstoffen en/of een bijkomend corrosiviteitsrisico vertonen inbegrepen), de organisaties die betrokken zijn bij het multimodale vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 of  de bedrijven verantwoordelijk voor een onderbrekingssite, kunnen verzekeren.  Zij kunnen bovendien de evaluatiebezoeken afleggen in deze bedrijven of organisaties.
     
  • Deskundigen erkend in de fysische controle van klasse T2: deskundigen met dit type erkenning zijn zij die de specifieke taken met betrekking tot de fysische controle in bedrijven, erkend voor het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 welke niet zijn gekarakteriseerd als splijtstoffen noch een corrosiviteitsrisico vertonen, in organisaties die betrokken zijn bij het multimodale vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 of in bedrijven verantwoordelijk voor een onderbrekingssite, kunnen verzekeren. Zij kunnen bovendien de evaluatiebezoeken in deze bedrijven/organisaties afleggen.

De voorwaarden om erkend te worden als deskundige bevoegd in de fysische controle staan beschreven in artikel 73.2 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001.

 

Laatst aangepast op: 
13/12/2022