Werfopslag

Artikel 5.7.3 van het ARBIS voorziet de opslag in een daartoe door de deskundige erkend in de fysische controle goedgekeurd werfmagazijn. In het KB Industriële Radiografie worden extra voorwaarden voor deze werfopslag opgenomen:

  • “tijdelijke” opslag beperkt tot 4 maanden op een periode van 2 jaar:
    Indien een langere periode noodzakelijk is, moet hiervoor een oprichtings-en exploitatievergunning gevraagd worden.
  • verantwoordelijkheden  voor de opslag liggen contractueel vast tussen NDO-firma en NDO-klant/verantwoordelijke van de site. Tenzij de NDO-klant/verantwoordelijke van de site hiertoe vergund is, dan blijft de opslag van de bronnen op de site zijn volledige verantwoordelijkheid.

 

 

Laatst aangepast op: 11/01/2024