Verantwoordelijkheden van de NDO-klant

Of een situatie al dan niet veilig is om te werken voor de industrieel radiologen, wordt mede bepaald door de NDO-klant of de verantwoordelijke van de site waar de werken uitgevoerd moeten worden.

  • Zijn er klassieke risico’s waar rekening mee gehouden moet worden?
  • Krijgen de radiologen voldoende informatie over de uit te voeren werken?
  • Krijgen de radiologen voldoende tijd voor de voorbereiding en de uitvoering?
  • Zijn de aanwezige personeelsleden van de NDO-klant geïnformeerd?
  • Hebben de radiologen een contactpersoon binnen de NDO-klant?
  • Indien het over werken op openbaar domein gaat, werd de burgemeester op de hoogte gesteld zodat de nodige veiligheidsmaatregelen genomen konden worden ten aanzien van het publiek?

Om “veilig werken” door de NDO-firma te garanderen,  zijn er ook verantwoordelijkheden opgenomen voor de NDO-klant in art. 6 van het KB Industriële radiografie.

>> Klik hier om de flyer te downloaden om klanten te informeren over de extra verantwoordelijkheden die hen werden opgelegd door dit nieuwe besluit.

Verbintenissen tussen de NDO-klant en de NDO-firma

Het is belangrijk dat de afspraken tussen de NDO-klant en de NDO-firma vooraf gedocumenteerd worden:

  • Identificatie van de contactpersonen van de NDO-klant
  • Aantal personen, noodzakelijk voor de overwaking van de beschermingsperimeter
  • Keuze van de bestralingslocatie

 

Laatst aangepast op: 11/01/2024