Verantwoordelijkheden van de NDO-firma

Bovenop de verplichtingen voor de exploitant die reeds in het ARBIS zijn opgenomen (bv. organisatie fysische controle), worden extra verantwoordelijkheden opgenomen in art. 7 van het KB Industriële Radiografie.

Wie kan aangeduid worden als  hoofd van de dienst voor fysische controle?

Er wordt 3 jaar relevante ervaring op het gebied van de stralingsbescherming met betrekking tot industriële radiografie vereist.

Rechtvaardiging techniek, isotoop en activiteit?

Het hoofd van de dienst voor fysische controle gaat na of de rechtvaardiging correct werd uitgevoerd. Zo niet, zal hij de opdracht weigeren.

Werken in een bunker?

Het is aan de NDO-firma om na te gaan of deze over een geldig certificaat beschikt.

Werken op publiek toegankelijk domein?

De NDO-firma voert een voorafgaand werfbezoek uit indien er risico op blootstelling van personen van het publiek bestaat.

Werking industrieel radiologen

  • De NDO-firma houdt een lijst bij van alle gemachtigde industrieel radiologen en  voert minstens om de 2 jaar een werkplekinspectie uit.
  • Op elke werf is minstens 1 agent voor de stralingsbescherming aanwezig.

Veilig werken niet mogelijk?

  • De industriële radiologen stoppen de werkzaamheden.
  • De NDO-firma verwittigt FANC.

Werking veiligheidsmiddelen

  • De NDO-firma houdt een lijst bij van alle gebruikte veiligheidsmiddelen en werkt een controle- en testprogramma uit.

Gammagrafiebron niet op normale manier naar veilige positie?

  • Industriële radiologen nemen de noodzakelijke  veiligheidsmaatregelen en contacteren het interventieteam en de contactpersoon van de NDO-klant.

Planning

Op vraag van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle  (FANC), maakt de NDO firma de planning van de werven over. Deze planning bevat minstens de gegevens van de NDO-klant, de exacte plaats, het tijdstip  en de duur van de werf, alsook de identificatie van de contactpersonen.

Verbintenissen tussen de NDO-klant en de NDO-firma
Het is belangrijk dat de afspraken tussen de NDO-klant en de NDO-firma vooraf gedocumenteerd worden: 
  • Identificatie van de contactpersonen van de NDO-klant 
  • Aantal personen, noodzakelijk voor de overwaking van de beschermingsperimeter
  • Keuze van de bestralingslocatie

 

Laatst aangepast op: 11/01/2024