Uitvoering van industriele radiografie

Naast de voorwaarden die altijd van toepassing zijn (art. 16), worden bijkomende voorwaarden opgelegd als de uitvoering gebeurt in een bunker (art. 17), een bestralingsinfrastructuur (art. 18) of buiten een bunker/bestralingsinfrastructuur (art. 19).

Algemene voorwaarden
 • Minstens 2 industriële radiologen, tenzij in een bunker gewerkt wordt.
 • De via een risicoanalyse geïdentificeerde veiligheidsmiddelen moeten aanwezig zijn.
 • Aandacht voor een zorgvuldige voorbereiding!
Werken in een bunker:
 • Permanente overwaking van de toegang tot de bunker.
 • Dosisdebiet voor niet-beroepshalve blootgestelde persoon rondom de bunker overschrijdt 10µSv/u niet, geaccumuleerde dosis bedraagt niet meer dan 300µSv/jaar.
 • Er kan maximaal met 1 stralingsbron tegelijkertijd gewerkt worden.
Werken in een bestralingsinfrastructuur: 
 • Voorwaarden voor het werken in een bunker
 • + Actieve meting bij elke benadering, na elke opname of op het einde van de werken.
Werken buiten een bunker/bestralingsinfrastructuur:
 • Afspanning perimeter met afbakeningslint met signalisatie.
 • Overwaking van de perimeter.
 • Enkel toegang tot de perimeter voor industriële radiologen die de initiële opleiding hebben gevolgd.
 • Actieve meting tijdens eerste opname of testopname om dosisdebiet aan rand van de perimeter na te meten.
  • Dosisdebiet buiten de perimeter gelimiteerd: max dosistempo van 10µSv/u voor permanente werkposten en aanpalende gebouwen, max 40µSv/u voor niet-permanente werkposten;
  • Dosis voor niet-beroepshalve blootgestelde persoon rondom de perimeter max 300µSv/jaar door opnames op eenzelfde plaats te beperken.
 • Actieve meting bij elke benadering, na elke opname of op het einde van de werken.

 

 

Laatst aangepast op: 11/01/2024