Informatie voor de burgemeester

Wanneer een firma industriële radiografie wenst uit te voeren op een openbare plaats waar u, als burgemeester, het toezicht kan uitoefenen, moet u 15 dagen op voorhand op de hoogte worden gesteld.

Wat is industriële radiografie?

Industriële radiografie is een methode voor het uitvoeren van non-destructief onderzoek (NDO). Bij industriële radiografie maakt men gebruik van risicovolle ioniserende straling. Deze ioniserende straling is afkomstig van een röntgentoestel of een toestel dat een radioactieve bron bevat (ingekapselde radioactieve stof).  Bij de uitvoering van industriële radiografie maakt men een foto van een te onderzoeken object. In de meeste gevallen dient dit om de lasnaden van een pijpleiding te controleren.

Is industriële radiografie gevaarlijk?

Om een goede foto te kunnen maken, moet het doordringend vermogen van de straling voldoende zijn om het te onderzoeken object te kunnen doorstralen. Er wordt daarom gewerkt met sterke stralingsbronnen die potentieel gevaarlijk kunnen zijn indien deze foutief gebruikt worden.

Daarom mag industriële radiografie enkel uitgevoerd worden door professionele bedrijven die hiervoor specifiek vergund zijn door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en moeten aan strenge veiligheidsvereisten voldoen. Daarnaast voert het FANC periodieke inspecties uit om toe te zien op de naleving van deze vereisten.

Waarom gebeuren deze werken soms op een openbare plaats?

In het ideale geval, wordt industriële radiografie uitgevoerd in een volledig afgeschermde bunker. Dit is echter niet steeds mogelijk, bijvoorbeeld bij de aanleg van een gasleiding. In dat geval kan het noodzakelijk zijn om industriële radiografie uit te voeren op openbare plaatsen.

Indien er NDO-werken op een openbare plaats nodig zijn, zijn er bijkomende verplichtingen voor zowel de NDO-klant als de NDO-firma van toepassing. Deze bijkomende eisen zijn duidelijk vastgelegd door de wetgever.

Waarom moet de burgemeester hiervan op de hoogte gebracht worden?

In het kader van transparantie en openbaarheid is de NDO-klant verplicht om de desbetreffende burgemeester proactief in te lichten van NDO-werkzaamheden met zijn bijhorende risico’s. In sommige gevallen kan de gemeente een onmisbare schakel zijn in het faciliteren van veilige omstandigheden voor het uitvoeren van de werken.

Wat kan of moet de burgemeester doen?

Ter bescherming van het publiek, moet de NDO-firma een veiligheidsperimeter afbakenen en ervoor zorgen dat er zich geen personen van het publiek binnen deze perimeter bevinden.

Hierbij kan gevraagd worden aan de gemeente:

  • om bepaalde plaatsen (straten, pleinen,... ) af te zetten,
  • extra toezicht op de perimeter te voorzien.

 Aandachtspunt: de eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij de vergunde NDO-klant die expliciet dient aan te geven of de aangifte van de werken louter informatief bedoeld is en/of welke actie er verwacht wordt van de gemeente.

 

 

Laatst aangepast op: 11/01/2024