Agent voor de stralingsbescherming

Deze persoon dient deel uit te maken van de interne dienst voor fysische controle en is dan ook een personeelslid van de organisatie. Voor bepaalde specifieke operaties (vb. ontmantelingen), die door contractanten worden uitgevoerd, is het echter mogelijk dat de contractanten zelf hun eigen agenten voor de stralingsbescherming hebben. In dit geval moet de dienst voor fysische controle van de exploitant/onderneming toezicht houden op de activiteiten van de agenten voor de stralingsbescherming van de contractant.

De agent voor de stralingsbescherming zal taken uitvoeren met betrekking tot de systematische uitoefening van stralingsbescherming in de installaties, waaronder de taken die voorheen werden toegewezen aan de ‘aangestelde voor bewaking’. Deze laatste functie wordt niet langer als zodanig in de reglementering opgenomen. De taken van deze agent voor de stralingsbescherming moeten worden uitgevoerd volgens specifieke procedures die door een deskundige erkend in de fysische controle werden goedgekeurd.

Om de rol als agent voor de stralingsbescherming te kunnen vervullen, dient deze persoon een opleiding te volgen die bestaat uit een theoretische basisopleiding en een gepaste praktische opleiding. Het opleidingsprogramma en de daaraan gekoppelde vereisten qua duur zijn afhankelijk van het specifieke type installatie of handeling waarbinnen de agent voor de stralingsbescherming zal werken. De vereisten hieromtrent zijn opgelijst in het technisch reglement met betrekking tot de vorming van de agenten voor de stralingsbescherming. De kosten voor deze opleidingen moeten door de werkgever worden gedragen. De keuze van de organisatie of vormingsinstituut waar de vorming kan plaatsvinden is vrij voor de exploitant. Het is echter de deskundige erkend in de fysische controle die de inhoud van de vorming dient goed te keuren.

 

Laatst aangepast op: 12/12/2022