Tool

Om na te gaan welk beveiligingsniveau vereist is, dient men de R-waarde te berekenen per beveiligde ruimte. Onderstaande tool geeft u de mogelijkheid om dit te berekenen.

Lijst D-waarde: Dangerous Quantities of Radioactive Material (D-Values) | IAEA

Noot:

Enkel bronnen die gelet op hun R-waarde vallen in categorie 1,2 of 3 en aanwezig zijn in één ruimte dienen opgeteld te worden om de definitieve categorie van de ruimte te bekomen. Voor geconditioneerd radioactief afval in een vaste matrix is de hoogste R-waarde van een recipiënt geldig om de categorie van de ruimte waarin dit recipiënt zich bevindt te bepalen.
Radioactieve stoffen met een halveringstijd van 24 uur of minder, zoals jodium-123, behoren tot categorie 5 en dienen niet in de tool vermeld te worden.

 

Laatst aangepast op: 20/06/2024