Ontwerp van regelgeving beveiliging van radioactieve stoffen

Tijdens de ministerraad van vrijdag 2 februari 2024 werd het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de beveiliging van radioactieve stoffen en bepaalde kernmaterialen goedgekeurd. Nu gaat het naar de Raad van State voor advies – dat over een maand wordt verwacht – en vervolgens naar de koning voor ondertekening. Als de Raad van State geen (al te grote) aanpassingen vraagt, zal de nieuwe regelgeving dus binnenkort van kracht worden. 

Het huidige ontwerpbesluit en het ontwerpverslag aan de Koning staan op onze website. Zo kan u alvast kennisnemen van de nieuwe regelgeving en eventueel starten met de nodige voorbereidingen binnen uw inrichting.

Er staat ook een nieuwe versie van de ‘R-waardetool’ op onze website. Een aantal isotopen werden toegevoegd en een bug werd verholpen. Naar aanleiding van vragen van exploitanten werd ook verduidelijkt hoe de R-waarde kan worden bepaald voor isotopen waarvoor er geen D-waarde is opgenomen in de IAEA-basisdocumenten.

We houden u de komende weken op de hoogte van het verdere verloop van de procedure.

Documenten: 

 

 

Laatst aangepast op: 06/02/2024