Informatiesessies & opleidingen

Het koninklijk besluit van 17 maart 2024 betreffende de beveiliging van radioactieve stoffen en bepaalde kernmaterialen (KB-RAMAS) treedt in werking op 1 juli 2024. Dit regelgevend initiatief is het resultaat van internationale aanbevelingen en engagementen van de Belgische regering. 

In het kader hiervan werden in 2022 informatiesessies georganiseerd. In december 2023 vond reeds een eerste opleidingssessie plaats. Een tweede opleidingssessie is gepland van 16 tot en met 20 september 2024. Dit is een basisopleiding voor personen die in toepassing van de RAMAS-regelgeving als Afgevaardigde voor Radiologische Beveiliging (ARB) aangesteld kunnen worden. 

Het registratieformulier is hieronder beschikbaar. Dit formulier dient teruggestuurd te worden naar het e-mailadres RAMAS@fanc.fgov.be

Inschrijven is mogelijk tot en met 31 juli 2024. Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 1 persoon per organisatie en er wordt voorrang gegeven aan personen van organisaties die de eerste opleidingssessie in december 2023 niet gevolgd hebben.

Het totale aantal deelnemers voor deze opleiding is beperkt tot 35. 

We houden u verder op de hoogte via e-mail en onze website.

Register now

 

Laatst aangepast op: 20/06/2024