Overslaan en naar de inhoud gaan

Informatiesessies

Informatiesessies

Nieuwe informatie

Informatiesessies - oktober/november 2022

​​​​​​Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle werkt aan de voorbereiding van nieuwe regelgeving met betrekking tot de beveiliging van radioactieve stoffen. Dit regelgevend initiatief vloeit voort uit internationale aanbevelingen en engagementen die door ons land werden aangegaan.

In het kader hiervan werd een eerste informatiesessie georganiseerd in maart en april 2022. In de loop van oktober en november zullen nieuwe informatiesessies gehouden worden.

Hieronder vindt u de verschillende data (hele dag – lunch wordt voorzien) waarop de sessies georganiseerd zullen worden zodat u alvast de datum die voor uw inrichting van toepassing is, kan vrijhouden.

Meer informatie:

We wensen uw aandacht te vestigen op het feit dat de sessies op verschillende locaties georganiseerd worden.

  • Maandag 17 oktober 2022: informatiesessie voor de industriële sector NL. Deze sessie wordt georganiseerd in het “Elewijt-Center”, Tervuursesteenweg 564, 1982 Zemst.
  • Dinsdag 18 oktober 2022: informatiesessie voor de medische sector NL. Deze sessie, aanvankelijk virtueel voorzien, zal plaatsvinden in SPARKS, Ravensteinstraat 60, 1000 Brussel (na wijziging van de datum van de stakingsaanzzegging van de NMBS).
  • Woensdag 19 oktober 2022: informatiesessie industriële sector FR. Deze sessie wordt georganiseerd  in het “Hôtel les 3 clés”, Chaussée de Namur 17, 5030 Gembloux.
  • Maandag 24 oktober 2022: informatiesessie voor de medische sector FR. Deze sessie wordt georganiseerd  in het “Hôtel les 3 clés”, Chaussée de Namur 17, 5030 Gembloux.
  • Maandag 7 november 2022: informatiesessie klasse I-inrichtingen NL en FR. Deze sessie wordt georganiseerd bij SPARKS, Ravensteinstraat 60, 1000 Brussel.
Praktische informatie: 

Bij vragen kan u contact opnemen met: RAMAS@fanc.fgov.be.

Graag herinneren wij u eraan dat de draft van het KB RAMAS terug te vinden is op de website. Commentaren hierop kunnen geven worden tot en met 15 september via het feedback-formulier dat eveneens te vinden is op de website. Deze dienen overgemaakt te worden via email (RAMAS@fanc.fgov.be).

Informatiesessies - maart/april 2022

 

Laatst aangepast op: 
15/03/2023