Criteria m.b.t. de permanente vorming (arbeidsartsen)

Met het oog op de verlenging van zijn erkenning, houdt de arts zijn kennis en bekwaamheid op het gebied van het gezondheidstoezicht van beroepshalve blootgestelde personen op peil en ontwikkelt deze. Hij doet dit door de uitoefening van zijn beroepsactiviteiten en door middel van een permanente vorming van universitair of equivalent niveau (referentie 2, artikel 75.4).

Zoals gemeld in artikel 2 van referentie 9, dient de permanente opleiding dient gemiddeld:

  1. 20 punten per kalenderjaar te bedragen voor de kandidaten voor een verlenging van de erkenning als arbeidsarts belast met het medisch toezicht in klasse II en III inrichtingen;
  2. 30 punten per kalenderjaar te bedragen voor de kandidaten voor een verlenging van de erkenning als arbeidsarts belast met het medisch toezicht in klasse I inrichtingen;

Het totaal aantal punten wordt berekend op basis van het toekenningsbarema opgesteld door het Agentschap.

Meer weten:

Laatst aangepast op: 31/07/2023