Overslaan en naar de inhoud gaan

Short news

Short news

De rubriek 'Short news' bevat informatieve berichten die bedoeld zijn om de bevolking snel te informeren.
Deze berichten blijven gedurende 48 uur zichtbaar op de homepage van onze website.

08/10/2019 - Kleine brand bij Belgoprocess

Op 8 oktober ontstond er op de site van Belgoprocess een kleine brand tijdens het persen van een afvalvat. Belgoprocess staat in voor de verwerking en opslag van het Belgische radioactieve afval.
Belgoprocess heeft het FANC op de hoogte gebracht en de medewerkers uit voorzorg geëvacueerd. De brand was snel onder controle en de medewerkers konden kort na het incident terug aan het werk. De brand had geen impact op de veiligheid van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu.

06/10/2019 - Stilstand Tihange 2

Op zondag 6 october 2019 werd de kernreactor van Tihange 2 stigelegd om exploitatieredenen.
Deze gebeurtenis heeft geen impact gehad op het welzijn van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu. Het FANC is op de hoogte en volgt de situatie op.

12/09/2019 - Gebeurtenis Ines 1 - JRC Geel

Op 11 september 2019 werd bij graafwerken op de site van JRC Geel een gasleiding geraakt, waardoor er gas vrijkwam. Dit gaslek werd vrij snel gedicht en de leiding werd hersteld. De gebeurtenis werd gerangschikt op niveau 1 van de INES-schaal en had geen impact op de veiligheid van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu.

04/09/2019 - Eerste transport van uraniumresiduen van Fleurus naar Mol goed verlopen

Op 4 september heeft, onder toezicht van het FANC, het eerste transport van uraniumresiduen, afkomstig van de productie van medische radio-isotopen, van het IRE in Fleurus naar het SCK in Mol plaatsgevonden, waar de residuen opnieuw zullen worden verwerkt. Het transport is vlot verlopen. In de toekomst zullen nog meer transporten van uraniumresiduen plaatsvinden van het IRE in Fleurus naar het SCK in Mol. Het FANC zal erop toezien dat ook die veilig verlopen.

20/08/2019 - Uitstoot van kleine hoeveelheid radioactief selenium bij Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) 

Op 19 augustus kwam er bij het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol via een ventilatieschoorsteen een kleine hoeveelheid radioactief selenium vrij. Dat gebeurde tijdens een manipulatie van selenium-75 in een afgeschermde cel. Selenium-75 is een radio-isotoop die voor industriële toepassingen wordt gebruikt. Het SCK heeft het FANC op de hoogte gebracht van het incident. De gebeurtenis had geen impact op de veiligheid van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu.

12/08/2019 - ​Hoofdvoedingskabel JRC Geel doorgesneden tijdens graafwerken

Tijdens graafwerkzaamheden op de site van JRC Geel werd op 7 augustus een van de twee hoofdvoedingskabels doorgesneden, waardoor de stroomtoevoer naar de site uitviel. De dieselgeneratoren werden opgestart en alle daarop aangesloten veiligheidssystemen waren actief. Aangezien er twee hoofdstroomkabels op de site zijn, kon er worden overgeschakeld op de tweede kabel. De elektriciteitstoevoer was binnen het uur hersteld. Deze gebeurtenis had geen impact op de veiligheid van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu.

21/06/2019 - Gebeurtenis Ines 1 - Tihange 2 

Op 15 juni 2019 stelde Electrabel tijdens de verificatie van de toestand van de reactor Tihange 2, die wordt heropgestart, vast dat een van de cellen die instaan voor de elektrische voeding van het sproeisysteem van het reactorgebouw (een veiligheidsuitrusting) niet correct geïnstalleerd was. De situatie is hersteld. De gebeurtenis werd ingedeeld op het INES-basisniveau 0, maar werd verhoogd naar 1 omdat het probleem onder andere werd veroorzaakt door de toepassing van een ongepaste procedure.