Nationale verklaring inzake nucleaire veiligheid, nucleaire beveiliging en stralingsbescherming

De nationale verklaring inzake nucleaire veiligheid, nucleaire beveiliging en stralingsbescherming is een uiting van het engagement op lange termijn van de regering op het vlak van nucleaire veiligheid, nucleaire beveiliging en stralingsbescherming. Ze beantwoordt aan de voorschriften inzake veiligheid van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA).

Deze verklaring is gebaseerd op zeven fundamentele pijlers:

  • het principe van voortdurende verbetering;
  • het rechtvaardigingsprincipe;
  • het principe van gelaagde bescherming (defence-in-depth);
  • het veilig en beveiligd beheer van radioactief afval;
  • de coördinatie van de verschillende autoriteiten met verantwoordelijkheden op het vlak van veiligheid en beveiliging;
  • de vereiste van het behoud van een hoog bekwaamheidsniveau;
  • de noodzaak van transparante communicatie.

De nationale verklaring werd op 12 oktober 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Meer info:

 

 

Laatst aangepast op: 14/05/2019