Nationaal niveau

Bevoegde federale overheden

FOD Binnenlandse Zaken

FOD Justitie (Belgisch Staatsblad)

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Defensie

FOD Mobiliteit en Vervoer

FOD Duurzame Ontwikkeling

Portaal belgium.be : informatie en diensten van de overheid

Belgische verenigingen
BVSABR              Belgian Association for Radiation Protection
BNS  Belgian Nuclear Society
 
Onderzoekscentrum, uitbaters, enz
SCK•CEN    Studiecentrum voor Kernenergie
IRE      Nationaal Instituut voor Radio-elementen
NIRAS      Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen
Belgoprocess            Industriële dochteronderneming van NIRAS in Dessel 
ENGIE Electrabel     Leverancier van elektriciteit, aardgas en afgeleide energieproducten
Belgonucleaire      Producent en specialist voor nucleaire brandstof
NuTeC          Nucleair Technologisch Centrum

 

Laatst aangepast op: 08/06/2020