Overslaan en naar de inhoud gaan

Nationaal niveau

Nationaal niveau

Erkende inrichtingen
Be.Sure
Rue des Verts Pacages 14
1457 Walhain
Tél.: +32 10 81 21 83
Contact:  info@besurerp.be
http://www.besurerp.be
Techni-Test
Brusselsesteenweg 9 
1800 Vilvoorde
1800 Vilvoorde
Tél.: +32 2 251 34 74
Fa : +32 2 253 20 87
Contact : techni-test@skynet.be
Vinçotte 
Business Class Kantorenpark
Jan Olieslagerslaan 35
1800  Vilvoorde
Té.: +32 2 674 51 20
Fax: +32 2 674 51 40
Contact: controlatom@vincotte.be
http://www.vincotte.be/nl

De voorwaarden om erkend te worden als instelling voor fysische controle staan beschreven in artikel 74.2 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001. Zij moeten bovendien de richtlijnen opgenomen in het Technisch Reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire controle betreffende de erkende instellingen voor fysische controle volgen.

Bevoegde federale overheden

FOD Binnenlandse Zaken

FOD Justitie (Belgisch Staatsblad)

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Defensie

FOD Mobiliteit en Vervoer

FOD Duurzame Ontwikkeling

Portaal belgium.be : informatie en diensten van de overheid

Belgische verenigingen
BVSABR              Belgian Association for Radiation Protection
BNS  Belgian Nuclear Society
 
Onderzoekscentrum, uitbaters, enz
SCK•CEN    Studiecentrum voor Kernenergie
IRE      Nationaal Instituut voor Radio-elementen
NIRAS      Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen
Belgoprocess            Industriële dochteronderneming van NIRAS in Dessel 
ENGIE Electrabel     Leverancier van elektriciteit, aardgas en afgeleide energieproducten
Belgonucleaire      Producent en specialist voor nucleaire brandstof
NuTeC          Nucleair Technologisch Centrum

 

Laatst aangepast op: 
27/05/2020