Overslaan en naar de inhoud gaan

Internationale overeenkomsten en verdragen

Internationale overeenkomsten en verdragen

België is verdragsluitende partij bij twee internationale verdragen : het Verdrag inzake Nucleaire Veiligheid (NSC - Nuclear Safety Convention) en het Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en radioactief afval. Ons land heeft ook het Non-Proliferatieverdrag (NPV) geratificeerd.

Laatst aangepast op: 
13/12/2017