Openbaar onderzoek gebouw 131X in Dessel

De NV Belgoprocess heeft op 21 september 2023 bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle  een aanvraag ingediend  op basis van artikel 12 van het Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, hierna het “algemeen reglement” genoemd, voor de uitbreiding van de Belgoprocess site 1 inrichting (gelegen te Gravenstraat 73, 2480 Dessel) met een nieuw op te richten installatie (homogene cementering) en herindienstname van een reeds aanwezige installatie (verdamper), beide in gebouw 131X, hierna “het project” genoemd.

Het project heeft als doelstelling om middelactieve vloeistoffen te verwerken door deze vloeistoffen te verdampen en de daaruit volgende concentraten verder te conditioneren door middel van homogene cementering.

Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 6.3.3 van het algemeen reglement wordt, in het kader van de behandeling van deze vergunningsaanvraag ingediend door NV Belgoprocess, door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 5 februari 2024 tot 5 maart 2024 een openbaar onderzoek georganiseerd.

Het dossier kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 5 maart 2024, worden ingekeken op:

  • Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle , Markiesstraat 1, 1000 Brussel. Een afspraak kan hiervoor gemaakt worden via het telefoonnummer +32 (0)2 289 21 11 of via email gericht aan “openbaaronderzoek_131X_BP@fanc.fgov.be”;
  • De gemeente Dessel gelegen te Hannekestraat 1, 2480 Dessel. Een afspraak kan hiervoor gemaakt worden via het telefoonnummer +32 (0)14 38 99 20 of 0800 12480;

Het dossier kan ook ingekeken worden via onderstaande verwijzingen.

Gedurende de periode waarin het openbaar onderzoek loopt kunnen standpunten, opmerkingen en bezwaren meegedeeld worden:

  • Op schriftelijke wijze gericht aan “Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, Markiesstraat 1, 1000 Brussel” onder vermelding van “Openbaar Onderzoek BP-131X”, of
  • Per email gericht aan “openbaaronderzoek_131X_BP@fanc.fgov.be” onder vermelding van “Openbaar Onderzoek BP-131X”.

Aanvullende informatie kan verkregen worden bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle via het telefoonnummer +32 (0)2 289 21 11 of via email gericht aan “openbaaronderzoek_131X_BP@fanc.fgov.be”.

Dossier

MR screening nota

Voorlopige veiligheidsrapport:

Overige documenten:

 

 

Laatst aangepast op: 30/01/2024