Overslaan en naar de inhoud gaan

Ontwerp van aanpassing van het reglementair kader m.b.t. het dosimetrisch toezicht van werknemers

Ontwerp van aanpassing van het reglementair kader m.b.t. het dosimetrisch toezicht van werknemers

Het reglementair kader met betrekking tot het dosimetrisch toezicht van werknemers diende aangepast te worden om er het volgende in op te nemen: enerzijds bepalingen m.b.t. het blootstellingsregister, het stralingspaspoort en de bescherming van de externe werkers en anderzijds, praktische bepalingen voor het individueel dosimetrisch toezicht.

Deze aanpassingen zijn nodig in het kader van de omzetting van de Richtlijn 2013/59/EURATOM in onze nationale regelgeving, maar ook omwille van de overname van de opdrachten door het Agentschap inzake dosimetrisch toezicht, waaronder de uitbouw en het beheer van een blootstellingsregister.

Het nieuw reglementair kader voorgesteld voor het blootstellingsregister, het stralingspaspoort en de bescherming van de externe werkers bestaat uit 5 reglementaire teksten:

  • De FANC-wet, gewijzigd door de wet van 26/01/2014 m.b.t. dosimetrisch toezicht; 
  • Wijzigingen in het ARBIS m.b.t. het blootstellingsregister, stralingspaspoort en bescherming van de externe werkers; 
  • Een koninklijk besluit dat de vorm, de inhoud, alsook de modaliteiten en beperkingen voor de toegang tot en het gebruik van het blootstellingsregister en het stralingspaspoort vastlegt; 
  • Een FANC-besluit voor de vastlegging van de uitvoeringsmodaliteiten voor de overdracht van de resultaten van het individueel dosimetrisch toezicht aan het Agentschap, alsook van de modaliteiten voor het raadplegen van de doses in het blootstellingsregister en het verkrijgen van een stralingspaspoort + technische bijlagen; 
  • Wijzigingen van titel 5 (Ioniserende stralingen) in Boek V van de Codex over het welzijn op het werk.

De wijziging van de FANC-wet werd reeds gepubliceerd en trad in werking op 1 april 2017. De 4 andere teksten werden ter beschikking gesteld van de betrokken partijen en werden herwerkt in het licht van de gekregen commentaren.

Ook werden er nieuwe praktische reglementaire bepalingen voor het individueel dosimetrisch toezicht van de werknemers geformuleerd. Deze zijn ook onderhevig aan wijzigingen in het ARBIS, vooral in het artikel 30.6. De tekst die deze wijzigingen opneemt, werd ook ter beschikking van de betrokken partijen gesteld en herwerkt, rekening houdend met de gekregen commentaren.

U kan de laatste versies van de teskten raadplegen via onderstaande links.

Voor meer informatie over dit onderwerp kan u steeds terecht bij:

Mevrouw Sophie LEONARD
sophie.leonard@fanc.fgov.be
02 289 20 65

Documenten om te downloaden:

 

Laatst aangepast op: 
19/11/2019