Overslaan en naar de inhoud gaan

Weet jij wat te doen bij een nucleair ongeval?”: terugblik op de informatiecampagne

Op 6 maart lanceerde het Crisiscentrum de informatiecampagne ‘Weet jij wat te doen bij een nucleair ongeval?’ in samenwerking met de FOD Volksgezondheid,

Het nucleaire risico in België is klein, maar niet onbestaande. Daarom is het belangrijk dat iedereen weet wat dat risico juist inhoudt, wat de overheid preventief en in een noodsituatie doet en wat de juiste reflexen zijn bij een nucleair ongeval. Dit gevoelig thema vraagt de nodige duiding en herhaling. Daarom werden er verschillende gerichte en lokale initiatieven opgezet waarbij deskundigen van het Crisiscentrum, de FOD Volksgezondheid, het FANC en het FAVV het nucleair risico hebben besproken, alsook de maatregelen om zich hiertegen het best te beschermen, de acties van de autoriteiten hebben toegelicht en de burgers de gelegenheid geboden om vragen te stellen.

De resultaten zijn positief : gedurende 10 maanden vonden er verschillende nationale en lokale acties plaats, o.a. brochures (973.400 exemplaren verdeeld), animatievideo’s (119.420 weergaves) en informatiesessies (24 sessies) samen met de predistributie van jodiumtabletten (643.399 doosjes).

Meer informatie:

  • Raadpleeg de balans van de sensibiliseringscampagne
  • Kon je geen informatiesessie bijwonen? Dan kan je ze hier herbekijken.
  • Bent u een zorgverlener ? Deze campagne roept ongetwijfeld veel vragen op bij uw patiënten of klanten. Daarom hielden wij informatiesessies voor zorgverleners in maart - juni. Kon u niet aanwezig zijn? Bekijk dan hier de opname van de informatiesessie te Sint-Niklaas