Waterstofvlokken reactorvat Tihange 2: geen evolutie

De waterstofvlokken in de wanden van de reactorkuip van Tihange 2 zijn niet geëvolueerd en er zijn ook geen nieuwe indicaties bij gekomen. Dat blijkt uit een follow-upinspectie, die werd uitgevoerd tijdens de geplande revisie van Tihange 2. Het FANC heeft dan ook geen bezwaar tegen de heropstart van de reactor.

Tussen 2012 en 2015 lagen kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 een tijdlang stil nadat er waterstofvlokken in de stalen wanden van de reactorkuipen werden ontdekt. Uit grondige inspecties bleek uiteindelijk dat de waterstofvlokken al van bij het smeden van de reactorkuipen aanwezig waren. Tijdens dat proces werd niet alle waterstof uit het staal verwijderd, waardoor het in het staal bleef zitten en kleine, platgedrukte blaasjes vormde in de stalen wanden. De waterstofvlokken hebben echter geen impact op de stalen structuren en evolueren bovendien niet na verloop van tijd. Daarom concludeerde het FANC in 2015 dat beide reactoren mochten heropstarten, aangezien de stevigheid van de reactorkuipen en dus de veiligheid van de reactoren gewaarborgd bleef onder alle omstandigheden.

Conform internationale veiligheidsregels heeft het FANC aan ENGIE Electrabel opgelegd om regelmatig te controleren of de situatie effectief niet evolueert. Uit de meest recente inspectie van het reactorvat van Tihange 2, die eind 2020 werd afgerond, blijkt dat er wel lichte variaties waar te nemen zijn in de meetresultaten, maar die zijn eigen aan de meetmethode. Dat resultaat valt binnen de verwachtingen, want uit de vorige inspecties (in 2017) kwamen dezelfde conclusies naar voren. Er werd geen evolutie waargenomen in de omvang van reeds gedetecteerde waterstofvlokken in de reactorkuip van Tihange 2. Er zijn ook geen nieuwe waterstofvlokken bij gekomen.

Op basis van die resultaten heeft het FANC geen bezwaar tegen de heropstart van Tihange 2.
 

>> Raadpleeg het volledige dossier over de waterstofvlokken in de stalen wanden van de reactorvaten van Doel 3 en Tihange 2.