Overslaan en naar de inhoud gaan

Uitwisseling tussen Duitsland en België verduidelijkt open vragen van RSK over reactorvaten van Doel 3 en Tihange 2

Sinds 2012, het jaar van de detectie van waterstofvlokken in de reactorvaten van de reactoren Doel 3 en Tihange 2, werd dit onderwerp ook in Duitsland opgevolgd door de Reaktor-Sicherheitskommission (RSK) in opdracht van de Duitse veiligheidsautoriteit BMU. Deze expertencommissie analyseerde hierbij de uitgebreide justificatiedossiers  en andere documenten gepubliceerd op de FANC website. Er werden ook drie vragenbundels voorgelegd aan het FANC om zo vanuit de optiek van de RSK openstaande kwesties op te helderen.

Het FANC en zijn filiaal Bel V werkten hier op een open en transparante wijze aan mee, en gaf zo een concrete invulling aan zijn aanpak om met alle stakeholders eerlijke en constructieve relaties te onderhouden, waarbij het Agentschap zijn streven naar een onafhankelijke, kwaliteitsvolle en multidisciplinaire expertise in de verf kon zetten.  Diverse werkvergaderingen vonden in dit verband plaats tussen Duitse en Belgische experts over dit onderwerp om op alle vragen te antwoorden.

Op 9 juli publiceerde de RSK zijn eindrapport over dit onderwerp. De RSK bevestigt hierin dat ze alle gedetailleerde informatie kreeg die het opvroeg en dat het beantwoorden van de Duitse vragen professioneel werd opgenomen.

Over het algemeen konden de open vragen van de RSK worden uitgeklaard aan de hand van het overleg met België. Eén vraag qua adequate experimentele validatie van de berekeningsmethoden staat wel nog open volgens het RSK.  Daarom, zoals in juni 2018 ook besproken tijdens een bilateraal overleg tussen FANC en BMU (zie websitebericht), stemde het FANC ermee in om samen met RSK en de Duitse veiligheidsautoriteit deel te nemen aan een onderzoeksproject met als doel om de wetenschappelijke kennis inzake materiaaleigenschappen te verhogen. Een nauwe samenwerking en een intensieve uitwisseling werd overeengekomen.

Het FANC verwelkomt dit RSK rapport en de conclusies hierbij als een bevestiging van zijn eerdere besluit dat ondanks de aanwezigheid van waterstofvlokken in de reactorvaten, de reactoren van Doel 3 en Tihange 2 op een veilige manier verder kunnen worden uitgebaat.

>> Raadpleeg het nieuwsbericht van RSK (EN) 

>> Raadpleeg het rapport van RSK (DE)