Overslaan en naar de inhoud gaan

Transportregelgeving : revisie 1 van de SSR-6

Door de internationale aard ervan moet het vervoer van radioactieve stoffen aan specifieke regelgevingsvereisten voldoen.

Deze regelgeving berust op internationale principes die door het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) werden uitgewerkt en in een document, genaamd SSR-6, werden gebundeld.

De herziening van de SSR-6, editie 2018, werd zopas door het IAEA gepubliceerd.

Deze regelgeving voor het vervoer van radioactieve stoffen vormt de basis voor internationale conventies en reglementen die het vervoer van gevaarlijke goederen van klasse 7 regelen (radioactieve stoffen). Deze (ADR, RID, ADN, IMDG, TI of ICAO) zullen allen in de loop van de komende maanden worden herzien om rekening te kunnen houden met deze revisie van de SSR-6.

Meer informatie : Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, 2018 Edition