Overslaan en naar de inhoud gaan
FANC - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Druk de huidige pagina af

Samen beschermen

Transport : herziening Hoofdstuk VII

Hoofdstuk VII van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 (ARBIS), betreffende het vervoer van radioactieve stoffen, werd grotendeels overgenomen uit een koninklijk besluit van 28 februari 1963.

Sinds de eerste versie in 1963 werd dit hoofdstuk niet meer grondig herzien en daarom startte het FANC in januari 2013 met een project voor de herziening van de regelgeving voor het vervoer van radioactieve stoffen. Een project waarbij alle belanghebbenden (vervoerders, afhandelaars op de luchthaven, kaai-uitbaters in de haven, andere overheden, ...) nauw betrokken werden tijdens diverse consultatierondes (vragenlijsten, ronde tafels, workshops).

De herziening van hoofdstuk VII van het ARBIS heeft als doel een nieuw reglement voor het vervoer te bekomen dat aangepast is aan de Europese en internationale context van het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 (radioactieve stoffen), waarbij de hele transportketen wordt meegenomen (ontwerpers van modellen van collo, fabrikanten van verpakkingen, verzenders, vervoerders, organisaties betrokken bij het multimodale vervoer, ...) en waarbij een administratieve vereenvoudiging wordt verzekerd voor alle betrokken partijen zonder verlies van informatie voor het FANC over wie wat waar wanneer vervoert.

Op 2 juni 2017 werd het ontwerp van het koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 dan aan de federale Ministerraad voorgelegd. Deze besloot het ontwerp over te maken aan de Raad van State voor advies. Na gunstig advies van deze laatste, de handtekening van de bevoegde minister, de heer J. Jambon, en van de koning, op 22 oktober 2017, en publicatie in het Belgisch Staatsblad kan dit KB dan in voege treden op 1 januari 2018.

Om deze herziening verder concreet te realiseren op het terrein als nieuwe regelgeving voorziet het FANC na de publicatie van dit KB in het BS een aanvulling van de eerste versie van een lijst met FAQ, een communicatie naar alle betrokkenen met de nodige formulieren en een ronde tafel op vrijdag 26 januari 2018.