Overslaan en naar de inhoud gaan

Stilstand reactor Doel 1: actualisatie van de situatie

Maandag 23 april constateerde Engie-Electrabel, de uitbater van Doel 1, een klein lek in een veiligheidskoelwatercircuit aangesloten op het primaire circuit Doel 1. Het FANC communiceerde hierover reeds tweemaal via zijn website :

>> Zie het webbericht van 28/04/2018
>> Zie het webbericht van 02/05/2018

Sindsdien heeft de exploitant de nodige acties en maatregelen genomen om dit voorval in detail te bestuderen en de oorzaken ervan vast te stellen. Het FANC gaf daarbij zijn vereisten voor het toekomstige beheer van dit gebeurtenis mee. Elke week wordt er een overleg georganiseerd tussen het FANC, zijn filiaal Bel V en de exploitant om de voortgang van dit dossier te bespreken.

De exploitant onderzocht de betreffende leiding nauwkeuriger en stelde vast dat het lek zich naast een lasnaad bevindt, niet op een lasnaad zoals oorspronkelijk gedacht. Het lek bevindt zich op een toegankelijk, niet in beton ingekapseld,  deel van de leiding, waardoor het makkelijker te repareren is. De oorzaak van deze gebeurtenis zal worden bepaald na verwijdering van het relevante buisdeel en de laboratoriumanalyse ervan, wat meerdere weken zou kunnen duren.

Op 14 juni keurde het FANC de door de exploitant voorgestelde reparatiemethode goed.

De besprekingen tussen het FANC en de exploitant, de aanvullende inspecties en de analyse van de oorzaak van dit incident worden voortgezet, en het FANC heeft een aantal aandachtspunten gedefinieerd, waaraan het zijn formele goedkeuring zal moeten geven voordat de exploitant door kan gaan met de uitvoering van deze acties.

Het FANC blijft de situatie nauwlettend volgen en de exploitant kan de reactor van Doel 1 pas heropstarten nadat hij groen licht krijgt van het FANC.