Start openbaar onderzoek voor nieuwe afvalverwerkingsinstallatie bij Belgoprocess in Dessel

Ingenieurs bespreken bouwplannenBelgoprocess in Dessel staat in voor de verwerking en opslag van radioactieve afvalstoffen. Het bedrijf diende een vergunningsaanvraag in bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) voor een nieuw project, waarbij middelactieve radioactieve vloeistoffen worden verwerkt door ze te verdampen en de restanten vervolgens in te sluiten in cement.

Belgoprocess wil een nieuwe installatie bouwen voor de zogenaamde ‘homogene cementering’ van de afvalrestanten en wil de bestaande verdamper in hetzelfde gebouw opnieuw in dienst nemen.

Het FANC organiseert van 5 februari 2024 tot 5 maart 2024 een openbaar onderzoek, waarbij iedereen die dat wil het dossier kan inkijken en eventuele standpunten, opmerkingen en bezwaren kan indienen.

Het dossier kan op afspraak worden ingekeken bij het FANC (Markiesstraat 1, 1000 Brussel) of bij het administratief centrum ‘De Plaetse’ van de gemeente Dessel (Hannekestraat 1, 2480 Dessel).

Standpunten, opmerkingen en bezwaren kunnen tot 5 maart worden bezorgd aan het FANC, per post (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle – Markiesstraat 1, 1000 Brussel) met de vermelding ‘Openbaar onderzoek BP-131X’ of per mail (openbaaronderzoek_131X_BP@fanc.fgov.be).

>> Meer informatie vindt u op onze pagina met lopende vergunningsdossiers.