Overslaan en naar de inhoud gaan

Reactie van het FANC op de vragen over het seismisch risico bij Doel 1&2

Het FANC is lid van WENRA en is het als zodanig helemaal eens met de nieuwe aanbevelingen van 2014 wat het seismisch risico betreft. Net zoals alle Europese landen, zal de Belgische veiligheidsautoriteit erover waken dat deze nieuwe aanbevelingen opgenomen worden in de nationale regelgeving. Deze aanbevelingen zijn niet dwingend, voor het Belgisch wettelijk kader is aangepast.

Het FANC heeft echter sinds 2015, en dus op een proactieve manier en zonder de aanpassing binnen het Belgisch wettelijk kader af te wachten, gesprekken aangeknoopt met Electrabel. Op die manier kan de exploitant een actieplan voorbereiden dat beantwoordt aan de aangepaste normen in het nieuw Koninklijk Besluit, voorzien voor eind 2017.

De missie van het FANC is nucleaire veiligheid en in het kader daarvan ondersteunt het Agentschap dus volledig de aanbevelingen van WENRA. De veiligheidsautoriteit heeft op voorhand al gewerkt aan de toepassing van de nieuwe normen, zodat de exploitant kan beantwoorden aan de wettelijke eisen als die zijn goedgekeurd.

De informatie over het seismisch risico zoals geformuleerd in de aanbevelingen van WENRA bestaat sinds 2014. Deze informatie is beschikbaar op de website van WENRA . Het FANC is dan ook ten zeerste verbaasd over de valse beschuldiging van vandaag dat het informatie verbergt die al sinds 2014 beschikbaar is.

Het FANC heft gisteren een overzicht van de huidige stand van zaken bezorgd aan de krant Le Soir, als antwoord op de vraag over het seismisch risico bij Doel 1&2. Om volledig transparent te zijn, geven we hier de informative weer die op 7 maart 2016 naar de journalist werd gestuurd:

Seismisch ontwerp Doel 1&2

Initieel bij het origineel ontwerp van Doel 1&2 werd geen aardbeving beschouwd als ontwerpongeval gezien het erg lage seismisch risico in de omgeving van Doel. Bij de eerste tienjaarlijkse herziening (1985) werd echter een upgrade van de installaties uitgevoerd tot een aardbeving met een Peak Ground Acceleration van 0.058 g. Het huidig seismisch ontwerp van Doel 1&2 is aldus opgesteld op basis van een aardbeving met een Peak Ground Acceleration van 0.058 g.

Voorziene verbeteringen Doel 1&2 in kader van LTO en Stress test (2012-...)

In 2012 werden voor Doel 1&2 een aantal seismische design-verbeteringen geïdentificeerd in het kader van een mogelijke Long Term Operation van Doel 1&2 en als gevolg van de stresstests.  Het gaat specifiek in het kader van de LTO design upgrade van Doel 1&2 over bv.

• Nieuw seismisch brandweerpompstation (FE-kring) , met performante pompen en nieuwe tank;
• Seismische kwalificatie van AFW turbopomp, voorzien van een seismische watertoevoer (FE-water)
• Verhogen van betrouwbaarheid van (de seismisch gekwalificeerde systemen in) het Gebouw voor Noodsystemen

In het kader van het BEST-project wordt voor Doel 1&2 ook de Refueling Water Storage Tank seismisch gemaakt.

Deze LTO Design Upgrade, gedefinieerd in 2012, werd integraal overgenomen in het LTO actieplan uit 2015 en deze acties worden de komende jaren uitgevoerd op Doel 1&2 (zie §4.1.5 en 4.2 van het syntheserapport ). 

De LTO Agreed Design Upgrade was echter gericht op het verhogen van de betrouwbaarheid van de systemen, er werd niet gestreefd naar het zich conform stellen met een hogere norm inzake bescherming tegen aardbeving (zoals bv. 0.1 g PGA), die op dat ogenblik nog niet definitief  vastgelegd was door WENRA.

WENRA Referentieniveaus

In 2014 werd door WENRA een update van hun referentieniveaus uitgevaardigd, waarbij extra aandacht ging naar de bescherming tegen externe risico's zoals aardbevingen.  Deze WENRA referentieniveaus zijn geen wettelijke verplichtingen zolang ze niet omgezet zijn in bindende (nationale) regelgeving.  De vorige versie van de WENRA referentieniveaus uit 2006 werd in 2011 in Belgische regelgeving omgezet  (KB van 30/11/2011). Voor de aangepaste/nieuwe referentieniveaus uit 2014 wordt gestreefd om dit om te zetten in Belgisch regelgeving tegen eind 2017, met de nodige overgangsmaatregelen waar nodig.

Overleg lopende

Het FANC heeft in 2015, net zoals bij de vorige omzetting van de WENRA referentieniveaus, een constructief overleg opgestart met de betrokken exploitant (Electrabel) om te zien hoe deze nieuwe WENRA referentieniveaus toegepast zullen worden op alle Belgische reactoren na omzetting in de Belgische regelgeving.  De focus ligt hier dus niet enkel op het thema “Doel 1&2- aardbeving”. Op basis van een uitgebreide gap-analyse die nog moet afgerond worden, zullen de nodige verbeteringsacties worden gedefinieerd, samen met hun planning voor implementatie.

Voor Doel 1&2 zal inderdaad een verificatie van de seismische weerstand ten opzichte van de nieuwe 0.1 g PGA waarde moeten gebeuren.  Er zijn vandaag nog geen details beschikbaar over de omvang en kostprijs van de mogelijke verbeteringswerken.