Overslaan en naar de inhoud gaan
FANC - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Druk de huidige pagina af

Samen beschermen

Rapport over nucleaire beveiliging: het FANC ontmoet vertegenwoordigers van Greenpeace

Op 8 januari 2018, ontmoette het FANC vertegenwoordigers van Greenpeace Frankrijk en Greenpeace België. Deze ontmoeting handelde over het rapport over nucleaire beveiliging opgesteld op vraag van deze ngo. Het FANC bevestigt dat de geldende maatregelen afdoende zijn om het hoofd te bieden aan geïdentificeerde bedreigingen.

Op 17 oktober 2017 ontving het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) via het Federale Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken een rapport over nucleaire beveiliging, via de ngo Greenpeace België.

Dit rapport, opgesteld op vraag van Greenpeace Frankrijk, analyseert risico’s en mogelijke gevolgen van kwaadwillige handelingen t.a.v. nucleaire sites in Frankrijk en in België, voornamelijk over de brandstofopslag in speciaal daarvoor voorziene dokken in Frankrijk en België, en koppelt hieraan eveneens suggesties ter verbetering.

Het FANC analyseerde dit niet-vrijgegeven rapport in detail, incl. de bezorgdheden en verbeteringssuggesties. Hoewel het rapport hoofdzakelijk Franse nucleaire installaties aanhaalt – en dus in veel minder mate de Belgisch situatie beschrijft - werden de in het rapport aangehaalde scenario’s en conclusies door het FANC onderzocht.

Na deze eerste interne analyse, ontmoette het FANC in zijn streven naar het onderhouden van constructieve relaties met al zijn stakeholders op 8 januari 2018 vertegenwoordigers van zowel Greenpeace Frankrijk als Greenpeace België om het betreffende rapport te bespreken.

Tijdens deze ontmoeting bedankte het FANC de ngo Greenpeace voor dit rapport en bevestigde dat het akte nam van de elementen en suggesties die in dit rapport gemaakt worden, een gegeven dat dan ook past in het Agentschap streven naar continue verbetering.

In dit overleg haalde het FANC eveneens zijn eigen conclusies aan. Het bevestigde dat de beveiliging van de Belgische centrales, incl. de gebouwen waar de gebruikte splijtstof zich bevindt, voldoen aan alle geldende nationale en internationale regelgevingen. Aan de hand van de nieuwe regelgeving uit 2011 rond nucleaire beveiliging zijn voor alle Belgische centrales grondige analyses gebeurd, waarbij ook de impact van mogelijke (terreur-) scenario’s grondig werd bestudeerd en alle maatregelen zijn genomen om een adequate beveiliging onder alle omstandigheden te garanderen. De laatste jaren zijn aanzienlijke verbeteringen gebeurd aan de fysieke beveiliging van alle Belgische nucleaire sites en transporten. Dit is ook een continu verbeteringsproces, waarbij het FANC aan de hand van regelmatige herzieningen de situatie periodiek opnieuw evalueert, waaruit dan opnieuw verbeteringsmaatregelen kunnen volgen. We kunnen ook aanhalen dat de Belgische nucleaire installaties allen aan stresstesten (BEST) werden onderworpen.

Het FANC houdt rekening met iedere belangrijke inbreng die elke belanghebbende kan aanbrengen en een mogelijke impact kan hebben op de veiligheid en beveiliging van de Belgische nucleaire installaties. Dit alles past ook in het zoeken door het FANC naar continue verbetering en het onderhouden van constructieve relaties met onze stakeholders op basis van wederzijds respect en actief luisteren.

Het rapport werd ook op deze manier benaderd en heeft het FANC enkele interessante elementen aangereikt die onze studies bestendigen en doen concluderen dat de geldende maatregelen afdoende zijn om het hoofd te bieden aan geïdentificeerde bedreigingen. Tevens worden deze regelmatig herzien en dient iedere installatie zijn beveiliging daarop aan te passen. De erkenning of de bijkomende maatregelen geven een bevestiging van het bestaande beveiligingsplan.