Overslaan en naar de inhoud gaan

Radonactie 2018: bewust maken voor het radonrisico

De Radonactie 2018 gaat van start op maandag 1 oktober. De jaarlijkse sensibiliseringscampagne informeert de bevolking over de risico's van radon, een radioactief gas dat vrijkomt uit de ondergrond.

Radon is na roken de belangrijkste oorzaak van longkanker in ons land. De enige manier om te weten of men aan radon is blootgesteld is door een meting uit te voeren, in de meest gebruikte ruimte van de woning. Aangezien de test drie maanden duurt en in de winter wordt gedaan, moeten de bestellingen vóór 31 december 2018 worden geplaatst.

Radon is een geurloos, kleurloos en smaakloos radioactief gas dat van nature aanwezig is in de bodem en in rotsen. Vanuit de ondergrond kan het binnendringen in gebouwen via barsten, sanitaire installaties of waterleidingen. Ingeademd radon bereikt de longen en bestraalt het longweefsel, waardoor dit beschadigd kan raken en er kanker kan ontstaan. Radon is na roken de grootste oorzaak van longkanker in ons land. Rokers lopen trouwens bij blootstelling aan radon een extra groot risico.

Door de samenstelling van de ondergrond is in België in het zuiden van het land meer radon te vinden dan in het noorden. Recente studies tonen echter aan dat het kankerrisico reeds aantoonbaar verhoogt vanaf een concentratie van 100 Bq/m³, waarden die we terugvinden op heel ons grondgebied. 

Hoe kan je radon meten?

Een eenvoudige test volstaat! Een detector is de enige manier om te weten te komen of u aan radon blootgesteld bent. Deze detector plaatst u in de meest gebruikte ruimte in huis (meestal een slaapkamer of de woonkamer). Na drie maanden meten, stuurt u de detector voor analyse terug.

Tussen 1 oktober en 31 december 2018 kan elke Belgische burger een detector bestellen via de website www.radonactie.be, voor de prijs van €20 (deze mvat ook de analyse en bijstand bij eventuele saneringsacties). Om radon op de werkvloer te meten kunnen detectors besteld worden via de site http://www.radonatwork.be.

Eerste reflex: lucht verversen!

Een goede kwaliteit van de binnenlucht is van essentieel belang voor de gezondheid van iedereen die in het gebouw aanwezig is. Een gebrekkige ventilatie, vooral in de koude maanden, zorgt ervoor dat de radonconcentratie gevoelig toeneemt. De eenvoudigste en vaak meest doeltreffende manier om zich te beschermen is dus door het ventileren en verluchten van het gebouw.

Voor nieuwe en gerenoveerde gebouwen is het belangrijk dat de scheidingslijn tussen de vloerplaat en de bodem ondoordringbaar is om blootstelling aan radon te voorkomen.

Als de radonconcentratie te hoog is, gaan de partners van de campagne (het FANC, de Service d’Analyse des Milieux intérieurs van de provincies Waals-Brabant, Luik, Luxemburg en Namen, het Laboratoire des Pollutions Intérieures van de provincie Henegouwen en de RCIB in Brussel) de eigenaar begeleiden bij het saneringsproces. Naargelang het soort gebouw en de gemeten concentratie, kunnen saneringsacties worden overwogen die gaan van het afdichten van de toegangswegen waarlangs radon kan binnendringen tot het verbeteren van de ventilatie en het wegzuigen van de lucht in de bodem onder de vloerplaat.

Het nieuwe referentieniveau

De radonconcentratie in de lucht wordt uitgedrukt in Becquerel per kubieke meter (Bq/m³). België zit in het proces van de omzetting van de Europese richtlijn 2013/59/Euratom inzake de basisnormen voor stralingsbescherming. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de bestaande regelgeving is dat het referentieniveau voor radonconcentratie wordt verlaagd van 400 Bq/m³ naar 300 Bq/m³.

Het referentieniveau is de radonconcentratie in woningen en werkplaatsen waarboven elke blootstelling aan radon moet worden vermeden. Dit nieuwe referentieniveau vervangt het huidige niveau van 400 Bq/m³. Het direct gevolg hiervan is dat het geschatte aantal betrokken gebouwen met een te hoge radonconcentratie in België stijgt van 21.000 naar 36.000, dus ongeveer met 80%!

De radoncampagne: sensibiliseren en gepaste oplossingen aanreiken om de bevolking te beschermen

Vorige winter hebben meer dan 3400 gezinnen de radonconcentratie in hun woning gemeten. Ondanks dit succes heeft de overgrote meerderheid van de Belgische gezinnen de radonconcentratie in hun woning nog niet gemeten! Daarom organiseert het FANC, in samenwerking met de Waalse provincies, het Brussels gewest en de Duitstalige Gemeenschap de informatie- en sensibiliseringscampagne "Radonactie". De jaarlijkse sensibiliseringscampagne informeert de bevolking over de risico's van radon, een radioactief gas dat vrijkomt uit de ondergrond, en moedigt hen aan om metingen uit te voeren en preventie- en saneringsacties te ondernemen. De website http://www.radonactie.be informeert en biedt iedereen de mogelijkheid om gemakkelijk een radontest te bestellen.

Daarnaast bieden de partners van de campagne een hele reeks diensten in verband met radon, zoals directe hulp via de telefoon, informatiedagen, brochures, enz.

Meer info : http://www.radonactie.be