Oproep tot kandidaten voor de medische jury van het FANC

De medische jury is een adviesorgaan van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van het Agentschap en uit andere personen gekozen vanwege hun wetenschappelijke bekwaamheid. De medische jury vergadert viermaal per jaar. De jury kan zowel generieke adviezen als adviezen over individuele dossiers uitbrengen.

Volgende mandaten zijn vacant:

  • Het mandaat van 1 practicus vergund voor het gebruik van toestellen en radionucliden in het kader van de radiotherapie;
  • Het mandaat van 1 arts erkend voor het gezondheidstoezicht op beroepshalve blootgestelde personen.

De kandidaturen (curriculum vitae + motivatiebrief) moeten ten laatste op 15 april 2024 schriftelijk (per brief of e-mail) aan het FANC worden bezorgd op:

Envoi par courrier

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle       
T.a.v. de heer Directeur-generaal
Markiesstraat 1, bus 6A - 1000 Brussel
                       

    Envoi par mail                                                                                                                                           
meldpunt@fanc.fgov.be
 

Voor bijkomende inlichtingen over de inhoud van de functie kunnen kandidaten contact opnemen met Karen Haest, op het nummer +32 (0)2 289 20 73 (voor het mandaat van een practicus vergund voor het gebruik van toestellen en radionucliden in het kader van de radiotherapie) of Sophie Léonard op het nummer +32 (0)2 289 20 65 (voor het mandaat van een arts erkend voor het gezondheidstoezicht op beroepshalve blootgestelde personen).

Meer info