Oproep tot kandidaten voor de medische jury van het FANC

De medische jury is een adviesorgaan van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van het Agentschap en uit andere personen gekozen vanwege hun wetenschappelijke bekwaamheid. De medische jury vergadert viermaal per jaar. De jury kan zowel generieke adviezen als adviezen over individuele dossiers uitbrengen.

De medische jury is momenteel op zoek naar een erkende deskundige in de medische stralingsfysica in het bevoegdheidsdomein van de nucleaire geneeskunde.

De kandidaturen (curriculum vitae + motivatiebrief) moeten ten laatste op 15 januari 2022 schriftelijk (per brief of e-mail) aan het FANC worden bezorgd op:
                                                                                                             
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle                                            meldpunt@fanc.fgov.be
T.a.v. Frank Hardeman, directeur-generaal
Markiesstraat 1, bus 6A
1000 Brussel

Voor bijkomende inlichtingen over de inhoud van de functie kunnen kandidaten contact opnemen met Karen Haest, op het nummer +32 (0)2 289 20 73.

>> Meer info: https://fanc.fgov.be/nl/professionelen/medische-professionelen/medische-jury
>> Publicatie van de oproep tot kandidaten in het Belgisch Staatsblad