Oproep tot kandidaten voor de commissie radiofarmacie van het FANC

In België mag niemand een radioactief product voor in vivo of in vitro gebruik in de (dier)geneeskunde ter beschikking stellen aan personen of inrichtingen, of gebruiken in een klinische proef of klinisch onderzoek, zonder voorafgaande vergunning van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

De commissie radiofarmacie beoordeelt de aanvragen voor en verlengingen van erkenningen als radiofarmaceut. Ze verstrekt ook adviezen met betrekking tot de nodige opleiding en praktijkervaring om erkend te worden als radiofarmaceut en ondersteunt het FANC, de bevoegde minister en andere bevoegde overheden bij vragen omtrent radiofarmacie.

De commissie radiofarmacie is momenteel op zoek naar:

  • één industrieapotheker met deskundigheid in de radiofarmacie en stralingsbescherming;
  • één ziekenhuisapotheker met deskundigheid in de radiofarmacie en stralingsbescherming;
  • één apotheker die werkzaam is in een dienst voor nucleaire geneeskunde met deskundigheid in de radiofarmacie en stralingsbescherming.

De kandidaturen moeten ten laatste op 30 september 2021 schriftelijk (per brief of e-mail) aan het FANC worden bezorgd.

Voor bijkomende inlichtingen over de inhoud van de functies kunnen kandidaten contact opnemen met Karen Haest, op het nummer +32 (0)2 289 20 73.

>> Meer info: https://fanc.fgov.be/nl/professionelen/medische-professionelen/radiofarmacie
>> Publicatie van de oproep tot kandidaten in het Belgisch Staatsblad