Openbaar onderzoek voor vergunning nieuwe installatie in Doel

Op 24 januari 2020 diende ENGIE Electrabel een vergunningsaanvraag in bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) voor de bouw van een nieuwe installatie voor de tijdelijke opslag van verbruikte kernbrandstof op de site van Doel. De gemeenten binnen een straal van 5 kilometer rond de site organiseren binnenkort een openbaar onderzoek.

Het gaat om een zogenaamde Spent Fuel Storage Facility, een installatie voor de tijdelijke opslag van verbruikte kernbrandstof. Er bestaat al een gelijkaardige installatie op de site van Doel en eerder dit jaar startte de bouw van een Spent Fuel Storage Facility op de site van de kerncentrale van Tihange. In zo’n installatie wordt de verbruikte kernbrandstof opgeslagen in containers die zowel voor tijdelijke opslag in de installatie als voor transport kunnen worden gebruikt.

Het vergunningsproces zit nu in de fase van openbaar onderzoek. Het FANC heeft daarom op 8 december 2020 een exemplaar van de aanvraag en diverse andere relevante documenten overgemaakt aan alle burgemeesters van de gemeenten die zich binnen een straal van 5 kilometer rond de site bevinden. Concreet gaat het om de gemeenten Antwerpen, Beveren, Stabroek, Hulst (Nederland) en Reimerswaal (Nederland). De burgemeesters van die gemeenten zullen naar verwachting in de komende weken een openbaar onderzoek organiseren, waarbij burgers hun opmerkingen schriftelijk kunnen indienen bij de gemeente. Ook de provincies Antwerpen en Zeeland (Nederland) bevinden zich in de perimeter van 5 km rond de site, daarom kunnen zij als betrokken overheden ook een advies geven over het dossier.

Geïnteresseerden kunnen de aanvraag en alle bijhorende documenten raadplegen via de gemeente of via de website van het FANC: https://fanc.fgov.be/nl/dossiers/vergunningsdossiers/lopende-vergunningsdossiers/doel-spent-fuel-storage-facility-project.

In een volgende fase zullen de gemeenten de resultaten van het openbaar onderzoek samen met de adviezen van de schepencolleges bezorgen aan het FANC. Het dossier wordt vervolgens naar de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen gestuurd voor advies.

Daarna zal het FANC het dossier voor advies voorleggen aan de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen. Ten slotte zal het volledige dossier ter besluit worden voorgelegd aan de Koning.

Foto:©Shutterstock