Ontmanteling van FBFC International: vrijgave van radioactief materiaal tijdelijk stopgezet

FBFC International is een inrichting van klasse I te Dessel die in het verleden brandstofelementen produceerde voor de kerncentrales. Het bedrijf heeft alle productieactiviteiten stopgezet en heeft in 2013 bij Koninklijk Besluit de toestemming gekregen om de volledige site te ontmantelen.  

Tijdens een onaangekondigde inspectie op woensdag 27 januari 2016 heeft het FANC bij de aanwezige operatoren een gebrek aan kennis over de procedures voor vrijgavemetingen vastgesteld. Het Agentschap heeft daarop een onmiddellijke stopzetting van alle activiteiten in verband met de vrijgave van radioactief materiaal geëist.   

Bij de ontmanteling van een nucleaire inrichting worden steeds grote hoeveelheden afval gegenereerd. Dit afval wordt opgesplitst in twee stromen. Een eerste stroom bestaat uit radioactief afval dat wordt afgevoerd via NIRAS; een tweede stroom bestaat uit vast zeer laagradioactief afval dat geen enkel risico voor mens of leefmilieu inhoudt en dat geschikt is voor recyclage of hergebruik, indien het voldoet aan bepaalde voorwaarden. Om te controleren dat het radioactieve afval een correcte bestemming krijgt, worden alle materialen afzonderlijk gemeten en vrijgegeven volgens een vooraf bepaalde en door de veiligheidsautoriteiten goedgekeurde procedure. Pas na deze controle kan het afval worden  afgevoerd of vrijgegeven voor recyclage of hergebruik.  

FBFC International moet nu een opleidingsprogramma organiseren voor de personen die betrokken zijn bij het vrijgaveproces van radioactieve materialen. Het FANC moet dit programma goedkeuren en zal erop toezien dat de betrokken personen een correcte opleiding krijgen. Enkel indien aan deze voorwaarden voldaan is, kunnen de vrijgavemetingen hervat worden.