Overslaan en naar de inhoud gaan

Ontdekking van radioactieve bron buiten reglementaire controle – INES 1

Op 11 maart 2016 werd een radioactieve bron teruggevonden in een magazijn van een industrieel bedrijf gelegen in de provincie Vlaams-Brabant dat gespecialiseerd is in het uitvoeren van bodemsaneringswerken en grondreiniging. Gedurende 17 jaar werd geen reglementaire controle meer op de bron uitgevoerd. Het bedrijf had geen weet meer van de aanwezigheid of historiek van deze bron.  

Na onderzoek ter plaatse door het FANC en de erkende controle-instelling AIB-Vinçotte Controlatom bleek het te gaan om een meettoestel dat ingezet werd voor het uitvoeren van debiet- of dichtheidsmetingen. Daarvoor maakte het toestel gebruik van een ingekapselde radioactieve pastille met een nominale activiteit van 3,7 GBq in 1979. Het gedemonteerde meettoestel was volledig intact en vakkundig geborgen. De huidige activiteit bedraagt ongeveer 1,6 GBq. De radioactieve bron werd uiteindelijk afgevoerd voor verwerking op 17 maart 2016.  

Gezien de moeilijk bereikbare stockageplaats en vermits het meettoestel  volledig intact was en de radioactieve bron degelijk ingekapseld en afgeschermd zat in het toestel, zijn er geen personen blootgesteld aan straling afkomstig van het teruggevonden voorwerp. Na grondige analyse werd dit voorval dan ook ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal, wat overeenkomt met een anomalie. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waar ioniserende straling bij betrokken is begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).  

Dit voorval heeft geen enkele impact gehad op de bevolking, de werknemers van het betrokken bedrijf of het leefmilieu.