Nieuwe directeur-generaal voor het FANC: Pascale Absil neemt de fakkel over van Frank Hardeman

Pascale Absil wordt de nieuwe directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). De federale ministerraad keurde haar benoeming vandaag goed via een ontwerp van koninklijk besluit. Ze komt in de plaats van Frank Hardeman, die het FANC de voorbije zes jaar heeft geleid en wiens mandaat op 30 april ten einde loopt. De selectieprocedure werd aan een externe headhunter toevertrouwd. Vervolgens maakte de raad van bestuur van het Agentschap unaniem zijn keuze uit een shortlist van mogelijke kandidaten. De minister van Binnenlandse Zaken, onder wiens bevoegdheid het FANC valt, bevestigde de keuze voor Pascale Absil en legde het dossier voor aan de ministerraad.

Het FANC beschermt de bevolking, werknemers en het leefmilieu tegen de risico’s van ioniserende straling. Het gaat dan om zowel natuurlijke radioactiviteit als door de mens opgewekte straling in bijvoorbeeld de medische en de nucleaire sector. Pascale Absil is niet aan haar proefstuk toe in dat domein. Ze studeerde als burgerlijk scheikundig ingenieur af aan de ULB (Université libre de Bruxelles) en specialiseerde zich daarna in de toegepaste nucleaire wetenschappen.

Na haar studies ging ze aan de slag in de farmaceutische sector. Nadien kwam ze terecht bij ENGIE Electrabel, waar ze haar praktijkervaring opbouwde met een opleiding tot reactoroperator op de site van de kerncentrale van Doel. Ze werd hoofd van de scheikundige dienst voor kernreactoren Doel 3 en
Doel 4. Daarna werkte ze als asset manager en financial controller op het hoofdkantoor.

In 2004 ging ze werken bij Laborelec, een toonaangevend expertise- en onderzoekscentrum in elektrische energietechnologie. Daar vulde ze verschillende managementfuncties in, waarbij ze de leiding had over teams van experten die onder andere werkten voor de nucleaire sector, met een focus op materiaalonderzoek, de veroudering van nucleaire installaties en hoe daarmee om te gaan en de langetermijnuitbating (LTO – Long Term Operation) van kernreactoren.

In 2012 werd ze, vanwege haar expertise en tonnen ervaring binnen de nucleaire sector, aangesteld als lid van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen, een adviesorgaan van het FANC dat zich onder meer buigt over vergunningsaanvragen voor nieuwe nucleaire installaties en wordt geraadpleegd bij de hernieuwing van de vergunningen van bestaande installaties. Ze is intussen een gewaardeerd lid van die raad geworden, haar mandaat werd dan ook al meermaals vernieuwd.

“Ik kijk reikhalzend uit naar deze nieuwe professionele uitdaging”, stelt Pascale Absil. “Ik voel me vereerd door deze blijk van vertrouwen. Ik ken het FANC al jaren en heb dus al kennis mogen maken met het professionalisme van zijn medewerkers en het enthousiasme waarmee ze hun job uitoefenen. Ik wil nu eerst en vooral mijn visie voor het FANC voor de komende jaren verder uittekenen en diepgaand kennismaken met de organisatie en alle nieuwe collega’s. Daarna wil ik die visie uiteraard ook implementeren en delen met externe stakeholders.”

Uittredend directeur Frank Hardeman wenst haar alvast veel succes: “Het zijn boeiende tijden voor ons vakgebied en ik ben blij dat ik de leiding over het FANC mag overdragen aan iemand die de bestaande en toekomstige uitdagingen met veel enthousiasme zal aangaan. Ik dank alle medewerkers van het FANC en alle externe belanghebbenden voor het vertrouwen dat ze mij de afgelopen zes jaar hebben geschonken. Het was een eer om directeur van dit Agentschap te mogen zijn.”

Pascale Absil neemt haar mandaat bij het FANC op vanaf 1 mei 2024.