Overslaan en naar de inhoud gaan

Nederlandse Tweede Kamer bezoekt het FANC

Op vrijdag 13 april 2018 bracht een delegatie van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (met de bevoegdheid nucleaire veiligheid en stralingsbescherming) van de Nederlandse Tweede Kamer een werkbezoek aan het FANC in Brussel. Het doel van dit bezoek was om de rol van het FANC als nucleaire regulator te verduidelijken, en enkele actuele onderwerpen omtrent nucleaire veiligheid te bespreken.

De Belgische kerncentrales van Doel en Tihange liggen dicht bij de grens met Nederland.  De Nederlandse Kamerleden zijn daarom erg geïnteresseerd in de nucleaire veiligheid in België en de rol van het FANC daarbij. 

Het FANC hecht veel belang aan transparante communicatie en lichtte dan ook graag zijn rol als nucleaire toezichthouder toe. Dit kadert tevens in de missie van het Agentschap, namelijk de doeltreffende bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling. 

Na een eerste kennismaking met de algemene bevoegdheden van het FANC, werden ook enkele actuele dossiers die betrekking hebben op het Agentschap toegelicht. Zo werd er onder meer uitleg gegeven over de langetermijnuitbating en de definitieve stopzetting en ontmanteling van de reactoren. Verder werd er dieper ingegaan op het dossier van de waterstofvlokken in de reactorvaten van Doel 3 en Tihange 2. Het FANC herhaalde hierbij dat de structurele integriteit van de reactorkuipen binnen de opgelegde veiligheidsnormen ligt. Ten slotte besteedden beide partijen aandacht aan de grensoverschrijdende en internationale samenwerking op meerdere niveaus. Het FANC bevestigde hierbij de goede samenwerking met de Nederlandse veiligheidsautoriteit ANVS. 

De ontmoeting tussen de delegatie van de Nederlandse Tweede Kamer en het FANC verliep in een constructieve sfeer.