IRE: afwijking ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

Op 14 januari 2016 detecteerde een automatisch meetsysteem in het IRE (Fleurus) de aanwezigheid van jodium-131 in de lucht van het laboratorium, waar op dat ogenblik meerdere operatoren aanwezig waren. Dit gebeurde tijdens het voorbereiden van de productiecellen voor de productiewerkzaamheden van de volgende dag. De aanwezige operatoren werden meteen onderworpen aan een medisch onderzoek. Eén operator vertoonde een zeer laag niveau van besmetting. De impact op de gezondheid van de betrokken operatoren is echter verwaarloosbaar.

Een gebrekkige afdichtingsstrook tussen de productiecellen bleek aan de basis te liggen van de besmetting. Als gevolg van deze afwijking werd ook enig jodium-131 geloosd door de schoorsteen, maar de hoeveelheid lag ver onder de dagelijkse toegestane lozingslimieten.  

Dit voorval heeft geen significante impact gehad op de werknemers, de bevolking of het leefmilieu. Niettemin wordt het ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal, omdat zich eind 2015 reeds gelijkaardige voorvallen hebben voorgedaan, die telkens terug te leiden waren tot een gebrekkige afdichting. Het IRE is onmiddellijk een onderzoek gestart om de oorzaken van deze afwijkingen te achterhalen. Daarnaast zal het IRE bijkomende maatregelen nemen, bovenop de maatregelen die reeds eind vorig jaar in werking zijn getreden, opdat dit voorval zich niet meer herhaalt.

INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatie-instrument dat toelaat om de ernst van een gebeurtenis met ioniserende straling begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).