Internationale review van het FANC (IRRS): “Interface tussen veiligheid en beveiliging is een voorbeeld voor andere landen, aandachtspunt is toekomstige financiering en kennisbehoud”

De voorbije twee weken kreeg het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) een internationale groep van maar liefst 22 reviewers over de vloer. Het bezoek kaderde in de Integrated Regulatory Review Service (IRRS) van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) en had als doel het reglementair kader waarbinnen de regulator zijn wettelijk toezicht uitoefent te evalueren. Het reviewteam stelde vast dat België en de nucleaire veiligheidsautoriteit zich inzetten voor een voortdurende verbetering van de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming en was vooral lovend over de aanpak van het FANC om veiligheid en beveiliging niet los van elkaar te zien, maar globaal te inspecteren. In het licht van de evoluerende Belgische kernenergiecontext merkte het IRRS-team op dat het belangrijk is om ook in de toekomst de nodige financiering van de regulator veilig te stellen en de specifieke kennis te behouden.

Teamleader Ramzi Jammal (Executive Vice President and Chief Regulatory Operations Officer bij de Canadese nucleaire regulator CNSC):
“Het FANC is een volgroeide veiligheidsautoriteit die steunt op een alomvattend regelgevend kader. Bel V zet zich als technische ondersteunende organisatie volledig in om het FANC te helpen bij de uitvoering van zijn mandaat. Het unieke karakter van de interface tussen veiligheid en beveiliging is een voorbeeld voor andere landen om het leefmilieu, de bevolking en de werknemers te beschermen.”

Frank Hardeman, directeur-generaal van het FANC:
"Hoewel de nucleaire context in België aan het veranderen is, bevestigt het reviewteam dat we als veiligheidsinstantie goed voorbereid zijn op de huidige en toekomstige uitdagingen. We blijven ons inzetten om onze organisatie en ons regelgevend kader voortdurend te verbeteren. Ik wil het hele IRRS-team, onder de uitstekende leiding van teamleader Ramzi Jammal, complimenteren met het indrukwekkende werk dat ze hebben geleverd."

Eind dit jaar volgt nog een specifieke review rond de aanpak van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen, ontmanteling en sanering (Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel, Decommissioning and Remediation - ARTEMIS).

>> Lees hier het persbericht van het IAEA over de IRRS-missie in België. Het volledige rapport van het reviewteam verschijnt over enkele weken.