Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) inspecteert kerncentrale Tihange

Van 17 april tot 4 mei vond een zogenaamde OSART-missie (Operational Safety Review Team) plaats in de kerncentrale van Tihange. Dat is een evaluatie van de veiligheid en betrouwbaarheid van de werking van een kerncentrale, uitgevoerd door een internationaal team van experten. Deze missie werd georganiseerd door het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) en bestond uit een team van 14 deskundigen op het gebied van nucleaire veiligheid. De evaluatie was gericht op kernreactor Tihange 3 en werd uitgevoerd op verzoek van de vorige federale regering, met als doel de nucleaire veiligheid voortdurend te verbeteren.

Hoewel de inspecties tijdens een dergelijke missie sterk technisch georiënteerd zijn, zijn de deskundigen ook geïnteresseerd in zaken die verband houden met de veiligheidscultuur en de organisatie. Voor de beoordeling van eenheid 3 van de kerncentrale van Tihange hebben de deskundigen zich gefocust op verschillende punten: veiligheidsbeheer en -leiderschap, opleiding en kwalificatie, uitbating, onderhoud, technische ondersteuning, feedback, stralingsbescherming, chemie, voorbereiding en reactie op noodsituaties en ongevallenbeheer. Om die zaken te verifiëren, bracht het team meerdere bezoeken aan de reactor zelf.

Het IAEA-team heeft een aantal ‘good practices’ vastgesteld:

  • De tool WESTI: de kerncentrale van Tihange heeft een digitale toepassing ontwikkeld met de naam WESTI. Het doel ervan is de op de site aanwezige mobiele apparatuur te lokaliseren en de opslagplaatsen te beheren. Dankzij een barcode en een terminal kunnen de medewerkers het materiaal scannen en op elk moment inventariseren. 
  • Fire Hazard Analysis: dit is een geïntegreerd hulpmiddel om het brandrisico te analyseren. De tool berekent de weerstand tegen en de verspreiding van een eventuele brand in de lokalen en de gevolgen daarvan voor de veiligheid. De tool maakt eveneens een inschatting van de systemen die nodig zijn om de brand te blussen.
  • Strikt beheer van permanente wijzigingen: permanente wijzigingen aan het ontwerp van de installatie worden geïntegreerd in een gestructureerd projectbeheersysteem. Dat biedt een volledig overzicht van de vereiste aanpassingen. Een permanente wijziging is een verandering die wordt aangebracht aan een deel van de installatie, bv.: vervanging van sensoren, motoren, kleppen enz.
  • Strategieën om de potentiële gevolgen van een ernstig ongeval op te vangen: dit zijn technische middelen die door de kerncentrale van Tihange zijn ontwikkeld om de gevolgen voor de installatie en de omgeving na een ernstig ongeval te beperken. Enkele voorbeelden: de insluiting van radioactieve elementen in het reactorgebouw en de injectie van producten die de corrosie van apparatuur in het reactorgebouw beperken.

Het IAEA-team gaf ook aan op welke gebieden de kerncentrale van Tihange nog verbeteringen moet doorvoeren om volledig aan de eisen van het IAEA te voldoen:

  • Momenteel trainen de teams op een voor Tihange 3 aangepaste replica van de simulator van Tihange 2. OSART beveelt aan het ontwerp en de operationele parameters van de simulator te verbeteren om de controlekamer van Tihange 3 getrouw na te bootsen.
  • De deskundigen bevelen aan dat het personeel op de site aandachtiger is voor kleine afwijkingen in verband met de toestand van de installaties of de uitrusting.
  • Het beheer van de ‘Maintenance’-activiteiten kan worden verbeterd om een perfecte voorbereiding en uitvoering binnen de gestelde termijnen te waarborgen.
  • De kerncentrale van Tihange moet de toepassing en controle van opslag- en etiketteringsvoorschriften voor gevaarlijke chemische stoffen verbeteren om een juist en veilig gebruik ervan te waarborgen.
  • De kerncentrale van Tihange kan de toepassing van de industriële veiligheid op haar site verder verbeteren (correct dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, enz.).

Het volledige IAEA-rapport zal hier worden gepubliceerd zodra het beschikbaar is.

Over anderhalf jaar zal een follow-upmissie plaatsvinden om de acties te evalueren die de kerncentrale van Tihange intussen heeft uitgevoerd om tegemoet te komen aan de opmerkingen van het IAEA.

Meer informatie over internationale missies: Peer review-diensten op het vlak van nucleaire veiligheid en beveiliging | FANC - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (fgov.be).