Overslaan en naar de inhoud gaan

Incident op Doel 3 ingedeeld op INES-niveau 1

Tijdens de geplande stop begin oktober van Doel 3 voor het jaarlijkse onderhoud van de centrale werd tijdens een inspectie in de bunker van Doel 3 een betondegradatie vastgesteld. Deze bunker huisvest de zogenaamde noodsystemen, dit zijn de 2de niveau systemen zoals noodpompen en bunkerdieselgeneratoren.

De werking van deze noodsystemen moet ten allen tijde gegarandeerd zijn, waarbij het gebouw bij alle mogelijke gebeurtenissen weerstand moet kunnen bieden. Met de vastgestelde betondegradatie kan dit niet steeds aangetoond worden, met als gevolg een verhoogd risico bij een extern ongeval. De staat van het beton wordt dan ook versterkt tijdens dit onderhoud en moet afgerond zijn voor de heropstart van Doel 3.

Deze gebeurtenis heeft echter geen enkele invloed gehad op  de gezondheid van de medewerkers, omwonenden en omgeving noch op de werking van de installaties.

Na analyse werd deze gebeurtenis momenteel ingedeeld als INES-1. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waar ioniserende straling bij betrokken is snel en begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval). Momenteel zijn er nog verdere analyses lopende, wat aanleiding kan geven tot een aanpassing van het niveau naar  INES-0 of een niet-veiligheidsrelevante afwijking.