Incident bij nucleair onderzoekscentrum SCK CEN ingedeeld op niveau 2 van de INES-schaal

In het nucleair onderzoekscentrum SCK CEN in Mol werd op 27 januari het vermogen van de onderzoeksreactor BR2 onvoldoende gemeten, doordat twee van de drie meetkringen niet volgens de voorschriften functioneerden en de derde defect was. Omdat de installatie daarnaast nog twee onafhankelijke sets van drie meetkringen heeft, konden eventuele vermogensveranderingen nog altijd worden gedetecteerd en was er dus op geen enkel moment gevaar voor werknemers, bevolking en leefmilieu.

SCK CEN produceert onder andere medische radio-isotopen. Dat zijn radioactieve stoffen die worden gebruikt voor de diagnose en behandeling van verschillende ziekten. Op 27 januari was er een productie van molybdeen-99, de meest gebruikte medische radio-isotoop, aan de gang en daarvoor werden de meetkringen verplaatst terwijl de BR2-reactor in werking was. Dat is nodig omdat de meetkringen, die hypergevoelig zijn, beïnvloed worden door dat productieproces. Volgens de uitbatingsvoorwaarden van de installatie moeten de betreffende meetkringen te allen tijde minstens 90% van het vermogen van de reactor kunnen meten. Dat was niet het geval, omdat twee meetkringen te ver van de reactorkern stonden, terwijl een derde defect was.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft dit incident ingedeeld op het niveau 2 van de International Nuclear and Radiological Event Scale (INES-schaal), omdat de uitbatingsvoorwaarden niet werden gerespecteerd en omdat er bovendien in 2019 al een vergelijkbaar incident heeft plaatsgevonden bij SCK CEN. Beide elementen zijn gerelateerd aan de veiligheidscultuur.

De situatie werd binnen het halfuur opgelost. Het (FANC) voert later deze week een reactieve inspectie uit. Op basis van de resultaten van die inspectie zal het FANC bepalen wat SCK CEN moet doen om dergelijke incidenten in de toekomst te vermijden.