Incident in Belgoprocess ingedeeld op INES-niveau 1

Op maandag 20 februari 2017 kwam tijdens een transfer van licht radioactieve vloeistoffen naar de waterbehandelingsinstallatie op site 2 van Belgoprocess een hoeveelheid vloeistof terecht in de pulsatorruimte. Dit is een deel van de installatie die buiten dienst is gesteld en momenteel wordt ontmanteld.

Tijdens de ontmantelingswerken heeft men verkeerdelijk een operationele aftakleiding verwijderd, waardoor het lek ontstaan is. De vloeistof werd volledig opgevangen in de daartoe voorziene lekbak van de installatie.

Er zijn geen vloeistoffen buiten het gebouw getreden en er is geen besmetting buiten de installatie vastgesteld.

Na analyse werd dit incident ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waar ioniserende straling bij betrokken is begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).

Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van de personeelsleden, de bevolking of het leefmilieu.