Het IAEA controleert de langetermijnuitbating van de kernreactoren Doel 1 en 2

Van 14 tot 23 februari 2017 vond in de kernreactoren Doel 1 en 2 de SALTO-missie (Safety Aspects of Long Term Operation) plaats van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA). Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) had deze missie aangevraagd bij het IAEA in het kader van de langetermijnuitbating (Long Term Operation of LTO) van Doel 1 en 2 tot 2025. Op basis van de eerste resultaten oordeelt het IAEA dat ENGIE Electrabel het LTO-programma goed beheert, in overeenstemming met de internationale standaarden op dat vlak.

In november 2015 bereikte de federale regering een akkoord met ENGIE Electrabel om de reactoren Doel 1 en 2 tien jaar langer open te houden tot 2025.

>> Lees hier de volledige historiek van de LTO van Doel 1 en 2

Deze langetermijnuitbating is echter onderworpen aan bepaalde voorwaarden: uitbater ENGIE Electrabel moet aantonen dat het technisch en organisatorisch in staat is om Doel 1 en 2 veilig uit te baten tot 2025. De LTO van Doel 1 en 2 gaat dus gepaard met talrijke acties die de veilige uitbating van de reactoren moeten garanderen. Het FANC volgt het beheer van de LTO en de implementatie van het bijhorende actieplan op de voet op.

Daarnaast doet het FANC beroep op de internationale expertise van het IAEA, dat zijn leden de mogelijkheid van een peer review aanbiedt, dus in casu deze SALTO-missie. Het doel van een SALTO-missie is om de betrokkenen te adviseren over de veiligheidsaspecten van de langetermijnuitbating van een kernreactor. Deze SALTO-missie kadert in het algemene beleid van het FANC om internationale peer reviews te bevorderen van activiteiten in verband met de nucleaire veiligheid.

Het IAEA stelde voor deze SALTO-missie een team samen van 12 internationale nucleaire veiligheidsdeskundigen. Zij maakten een evaluatie van de verschillende projecten die ENGIE Electrabel in het kader van de LTO uitvoerde. Dit gebeurde aan de hand van enkele welomlijnde thema's, zoals HR-management en kennisbeheer, verouderingsbeheer van de mechanische en elektrische componenten, civiele bouwkunde, interne organisatie en beheer van de wijzigingen aan de installaties.

Op basis van deze thema's analyseerden de internationale deskundigen een groot aantal acties. Zij formuleerden 4 aanbevelingen en 9 suggesties om het LTO-beheer van ENGIE Electrabel te versterken.

Daarnaast stelden ze ook verschillende goede praktijken vast:

  • De uitbater hanteert een geïntegreerd risicobeheer voor LTO op verschillende niveaus.
  • De uitbater heeft een volledig overzicht van het LTO-project en weet wat en waar moet geanalyseerd worden.
  • De uitbater nam en blijft maatregelen nemen om personeelsverloop op te vangen, zodat kennis niet verloren gaat bij een mogelijk vertrek van personeelsleden.

Het team formuleerde ook enkele verbeterpunten:

  • De uitbater moet ervoor zorgen dat alle nodige systemen, structuren en componenten qua verouderingsbeheer opgevolgd worden tijdens de LTO-periode.
  • De uitbater moet de consistentie en volledigheid van data m.b.t. structuren en componenten in het kader van de LTO waarborgen.
  • De uitbater moet de herziening en de actualisatie van de verouderingsprogramma's voor bouwkundige structuren volledig afwerken.

>> Lees hier het persbericht van het IAEA

Het FANC zal het volledige rapport op zijn website publiceren van zodra dit beschikbaar is.

Een opvolgingsmissie is voorlopig gepland in 2019. Deze missie dient om de acties te evalueren die ENGIE Electrabel uitvoerde om tegemoet te komen aan de aanbevelingen en suggesties die het IAEA formuleerde tijdens de SALTO-missie. Een gelijkaardige opvolgingsmissie werd in december 2016 georganiseerd in de kernreactor Tihange 1.

We volgen de implementatie van deze acties aandachtig op, dit in functie van onze missie: het beschermen van de bevolking en het leefmilieu tegen de gevaren van ioniserende straling.